Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أنفافاد بوقاشوش: ذڨ يميرا ؤر ننيش أوليث ن لحجر أذاوسان ذ ؤلاش ن لموجث تيس سنت ن ؤنفافاد

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:38     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 2 ن تيكّال
أنفافاد بوقاشوش: ذڨ يميرا ؤر ننيش أوليث ن لحجر أذاوسان ذ ؤلاش ن لموجث تيس سنت ن ؤنفافاد

لزاير تامانغت-  يسبعذ ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث، أبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أسا لحد سي لزاير تامانغت، أوليث غر لحجر اذوسان ذي قلي ن لولاياث، غف سبث ن ولاي ن لحالاث واضون أيا.

إوكذد ؤنغلاف ذي تايوڨين ن تريا تيس كراض ن راديو اغلناو بلي " ؤر نعولش أنعاوذ أسكير ن لحجر، غر تموغلي ن تمسالت اذاوسانت يلهان غر يمير غف لحساب ن يموسناون ذي توسنا ن واضانن، ئيذ ن كثر ن 200 ن لحلات، يرني ؤر نزريش أسكلس ن لحالات أوضنت غر الف".

يرني يناد ؤنغلاف ماخس يلا ؤسكفل ن تمسالت ؤر تويضش غر لمرحلث أوعرانت، جميع ن إلفوسن ورعاذ لان بدن ذي لحالت ن ما يزوزر واضان أيا، تيموغلي ن وال نقار بلي نيلا أنولا غر لحجر امقران ذيقلين تمناضين يزوزرن ذيسنت ؤنفافاد بوقاشوش".

أنفافاد بوقاشوش: ذڨ يميرا ؤر ننيش أوليث ن لحجر أذاوسان ذ ؤلاش ن لموجث تيس سنت ن ؤنفافاد
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:38     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 2 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article