Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أنفافاذ بوقاشوش: سكلسن  238 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 154 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 23:16     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 23 ن تيكّال
أنفافاذ بوقاشوش: سكلسن  238 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 154 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين

 لزاير تامانغت- سجلن 238 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ونفافاد بوقاشوش ذي لزاير، ماني رنين سجلن 12 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع ، واي غف لحساب ن ماتا إييد ينا أسا تلاثا أوموثلاي أونصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن أونفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

يناد أوموثلاي أونصيب ن وضفار ن أونفافاد بوقاشوش أسا ذڨ ثمليليث ن تغامسا يتواخصن غف تمسالت  أوسكفل ن أونفافاد بوقاشوش كوفيد-19، بلي لحالاث ن شفا يلان أساكي 154.

أنفافاذ بوقاشوش: سكلسن  238 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 154 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 23:16     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 23 ن تيكّال   بضو