Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 160 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 8.857 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 6 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 623 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لژاير ثمناغث – 194 ن ييمدانن إيماينوثن إي يطف أونفافاد بوقاشوش (كوفيد 19) اك ذ تمتانت ن 9 ن ييموضينن إي يتواكلسن دڨ 24 ن ييسراڨن ا إينڨورا دڨ لزاير, إيد ثينا اس ن تلاثا أوموتلاي ن ثسقاموت ن وضفار اك ذ ومهاز ن واطان ن ونفافاذ, جمال فورار. يرنا يناد ذاكن أمضان ن ويذ يجين ذڨ 24 يسراڨن يزرين يوض غار 171.
لزاير تامانغت- سجلن 197 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 8503 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 609 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لزاير تامانغت- يكشفد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطارات، أبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، غف ييسنتال إڨجدانن يلان ينا فلاسن بلي نيهني ذيممزوورا ن وڨزوم زاث ن رفاذ سي لحجر أذوسان.
لزاير تامانغت- سجلن 186 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 8113 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 592 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف أمزوارو ماس عبد العزيز جراد لجمعة ذي لزاير تامانغت، بلي أساوي نيغ أروض ن تكمامين سغر ييغرمانن " ذ تمسالت تهم أطاس ذڨ توكسي ن ؤنفافاد بوقاشوش".
لزاير تامانغت- سجلن 194 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن سونفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 7918 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 582 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا لجمعا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لزاير تامانغت- سجلن 186 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 7722 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 575 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لژاير ثمناغث – 165 ن ييمدانن إيماينوثن إي يطف أونفافاد بوقاشوش (كوفيد 19) اك ذ تمتانت ن 7 ن ييموضينن إي يتواكلسن دڨ 24 ن ييسراڨن ا إينڨورا دڨ لزاير, إيد ثينا اس ن لربعا أوموتلاي ن ثسقاموت ن وضفار اك ذ ومهاز ن واطان ن ونفافاذ, جمال فورار. يرنا يناد ذاكن أمضان ن ويذ يجين ذڨ 24 يسراڨن يزرين يوض غار 222.
لزاير تامانغت- سجلن 176 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 7377 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 6 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 561 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
Banniere interieur Article