Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 واشنطن – ذفير وكشاف ن ييسالان ذاكن تواسقذشنت ثالغا ثوفيرين ن ييمليونن ن ييسقذاشن وار ما ژران, ثوفاد ثڕميسث ن فايسبوك إيمان ينس ذڨ ثڨنيت ذ تاوعڕانت ايدڨ اطاس سڨ ييسقذاشن ينس اي لا يتفغن سيس, ام واكن اي يغلي واتيڨ ن وزول ينس ذڨ ثاڨازث.
سيدني – ييو ن أوڨريس ن تنتراكتيث, لا يفسي سڨ حمو انزوان, لا ديتيفرير غاف أوڨاراو أوڨار ن واكن لان سوڨوننت ييماسانن, يسنرنا اڨنو ن والوي ن وسوير ن ييلل, إيدنان اس تلاثا ييناڨماين.
لژاير ثمناغث – يناد أوذابو نوسغيذ ن تنازنت ذ تغوالت ثانمڨاڨت, اس ن تلاثا ذڨ ييون ن والغو ذاكن يبذاد أومژلو نوسيدڨ ن ڕاديو س وبريذ نوڨنسا ذومژلو ن ثاسنسلكيمت نوسيڨنا (اخزان ن وڨمور س لبعد), ذغا س وايا, ينشذد ثيڕميسين اي يبغان اذ دسومرنت إيمژلا اكي اكن اذ سوثرنت تسريح سغور أوذبو اكي.
مونتريال – اذ ماهلنت كندا ذ بيلجيك ذوكلي اكن اذ دسزڨنت ثيڨزي ثوغريفث إيلفايذا ن توثلايين يرنو اذ سلهونت ألماذ ذ وحراز ن توثلايين ذڨ ؤكاثار ن يوون نوسنفار أوسنان ارا دييلين ذڨ مونتريال.
ثيبسث – إيمتكيين ذڨ وسوير اغلناو ويس سموس ن تلغوث اك ذ تغوالت يلدي ذڨ ثيبسث ساثن غف ثمليلت ثيمڨرزث ن ييميدياثن ذڨ أوموسو ن ييبديلن إينمتيين اك ذيذامسانن ذڨ لزاير.
سكيكدة – يفكا أوناباض ييوث ن تجلابث ن 20 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين, سڨ أوسڨاس ن 2018 غر 2023, إي وسيژرف ن واهيلن ن تڨمي يزوارن, إيدينا اس ن واريم (لثنيين) ذڨ سكيكدة أوماراي اماثو ن وغليف نوسلمذ أونيڨ اك ذ تڨمي ثوسنانت, محمد صلاح الدين صديقي.
لژاير ثمناغث – سوجمال, 2.317 ن تجڕا ن تبوزواغث ايد يتواحسبن ذڨ 13 ن تويلايين ن تمورث, 1.047 سڨسن ذڨ واد سوف ذ 797 ذڨ وارڨلة, غف لحساب ن تشراوث ايديڨا, اس ن لحد, وغليف ن تذاوسا, غف واكن ايدينا, اس ن لثنيين ذڨ لزاير ثمناغث, أونمهال نوحزب ن وغليف اكي, جمال فورار.
پاريس – اضو يلان دڨ تسفيفين ن ؤسيڨنا ن ومتيوڨ ن يبطر د القايان 3.000 ن ييكيلوميترن, غف واكن ايد ثكشف ييوث ن تزراوت.
لژاير ثمناغث – اسلواي ن تڨذوذا, عبد العزيز بوتفليقة, إيوصاد, ذڨ ييون ن ييزن اس ن واهاد (لاربعا) إيلمند ن تغيميث ثيس 35 ن وسقامو ن يينغلافن اعرابن نوڨنسو إيلا يضرون ذڨ ثمدين ن لزاير, مڨال ثالغيوين ن توقنا ڨار ترمغا اك ذ تلغيوين ن ثينغي ثيڨراغلانين س والان ن ثسناثويلين ثيثرارين, ذغا إيسملن ن انترنت اك ذييژضوان إينمتيين.
ميامي – ثشار ثڕميسث ثاماريكانيث ن SpaceX, اس ن تلاثا, ثامژذيث ينس ن فالكون9 إي ثيكلت ثيس 50, يرنو ثبوب ثمژذيث اكي اڨنسا ن تغوالت ثانمڨاڨت ن ثڕميسث ثاسپنيوليت ن هيپاسات.