Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تباثنت- إدشن ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، أسا لاربعا أغربازأغلناو أنيجي ن تزوار تيثرارين ذ تمنضاوت ذ تنفليت ؤنزيڨت ذي تسداويت ن ؤمغروس مصطفى ؤبولعيذ "تباثنت2" ذڨ ؤكاتار ن تيزري ؤماهيل ذ وفقاذ يلان إساوات ذي تويلايت ن تباثنت.
لزاير تامانغت- سجلن 252 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س أونفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 55081 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.6 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سنيان أسا تلاثا ذي لزاير غف تسمكثايت ؤمفاهم ذ ؤمذهل جار ذ وغليف ن ولموذ أنيجي ذ ؤناذي ن توسنا ذ انارم "فايزر فارم لزاير" س تيشوركا ئيذ وغليف ن تامڨوري تاسنفارت، إي ؤسيلغ ن ييموسناون إزايرين ذڨ تلغون ن تامڨوري تسنفارت ذ تاسناتويلت.
لزاير تامانغت- سنيان أسا تلاثا ذي لزاير غف تسمكثايت ؤمفاهم ذ ؤمذهل جار ذ وغليف ن ولموذ أنيجي ذ ؤناذي ن توسنا ذ انارم "فايزر فارم لزاير" س تيشوركا ئيذ وغليف ن تامڨوري تاسنفارت، إي ؤسيلغ ن ييموسناون إزايرين ذڨ تلغون ن تامڨوري تسنفارت ذ تاسناتويلت.
لزاير تامانغت- سجلن 223 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 54.829 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.4 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 214 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 54.606 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.4 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 9 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 199 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 54.392 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.4 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- يسبعذ ؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث، أبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، أسا لحد سي لزاير تامانغت، أوليث غر لحجر اذوسان ذي قلي ن لولاياث، غف سبث ن ولاي ن لحالاث واضون أيا.
لزاير تامانغت- سجلن 205 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 54.193 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.5 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 05 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 193 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 53.777 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن 0.4 تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 09 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
Banniere interieur Article