Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يوشا ؤذابو أغلناو إمزيرڨ ن تفرانين، آسا لخميس إي ؤسنافاڨ ن تويلايت ن جيجل إسوڨا ؤسونفح سعث نسن 10 لتراث، واي غف يسوي ؤمذهل ن يموضان ذي تيذوسا أيا أسنافاڨت ذ توكسي ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19).

نشر في تيمناضين

قسنطينة- تبذو آسا تلاثا تاسمهويث  ن تكرازت أمزواروت إي ثزوث ن السلجم ن زيث "الكولزا" ذي لزاير ذي ثجموث بولشفار حسين ذڨ بريذ ن قطار العيش ذي تغيوانت الخروب (قسنطينة)، س تماسيت ن ؤنمهال أماتو ن ؤديوان أزايري ن لحبوب،عبد الرحمن بوشهدة، ذا ڨنساس ن ؤنغلاف ن تكرازت ذ ؤسكفل أريفيث.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تسكلس أسا سبث ذڨ ؤساراڨ 19:47 ن تدقيقين تزلزلت ن تمورث ذي تويلايت ن وهران توض لقوثنس غر 3.3 ن تفسنيين ذي سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ؤلماس ؤناذي ن تاسناتويلت ذ لجيوفيزياء.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- سكلسن أسا لخميس ؤجار ؤساراڨ 11 ذ 16 ن تدقيقين تزلزت ن تمورث ذي تويلايت ن تيبازة ثوض لڨدارث نس غر 3.2 ن تفسنيوين ذي سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا ذڨ ؤلغو ن ؤلماس ؤناذي ذي توسنا تاتويلاينت ذ لفيزياء ذ جيو فيزياء.

نشر في تيمناضين
الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 20:36

إنوزار س واجاين غف تويلايت ن تمنراست

لزاير تامانغت- تسكلس تويلايت ن تمنراست أهڨيث ن ينوزار س واجاين سي ظهر ن واسا لثنين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ غميس وافلو ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تسكلس أسا لحد غف ساعث 19 ذ 13 ن تدقيقين لهزث ن ثمورث ذي لولايث ن تيبازة ثوض لقوث نس 3.3 ن تفسنيوين غف سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ؤلماس ؤناذي ذي تاسنالونت ذ لفيزياء ن تالونت ذ جيوفيزياء.

نشر في تيمناضين

وهران- ؤعاند إضلي تلاثا 102 ن يغرمان إزايرين لان حصلن ذڨ ؤواناك ن أوكرانيا سي كثر ن ربعة ن وايورن غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش "كوفيد-19"، ماني إهنوين غر لولايث ن مستغانم زاث ن ماتا إيترسا طيارث يلان هرفذيهن سڨ ؤنافاڨ ن وهران أڨراغلان، توسد سي تامانغت كييف، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لاربعا سغر تنمهالت أديڨانت ن ؤمسني.

نشر في تيمناضين
الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 21:18

لهوا قوان ئيذ ؤعجاج ؤشال ذي 7 ن لولاياث

لزاير تامانغت- أذ زرنت سبعة ن تويلايين سي تمورث نغ أنكري ن لهوا يقوان ئيذ ن ييعجاجن ؤشال، أذ ئيلين خاتي أيا ن لجمعة تانزايت، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا ذي نشرث ن وافلو ن ؤديوان أغلناو ؤقارع ن وافلو.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تسكلس أسا لخميس ذيلحدود ن ساعث تيس 14:04 ذي لولايت ن تباثنت ازلزل ن تمورث توض لڨدارث نس غر 3 تفسنيوين ذي سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ وغلو ن ؤلماس ؤناذي ذي تاسنالونت.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- تزلز ثمورث س لقوث ثوض غر 3.6 ذي سلم ن ريشتر ذي تويلايت ن الشلف غر لفجر ن واسا لحد غف ساعث تيس 02: 52 ن تدقيقين ' سواكوذ أديڨان)، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ والغو ؤلماس ؤناذي ن توسناتويلت.

نشر في تيمناضين
Banniere interieur Article