Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميلة: إجماضن ؤستور ن بني هارون ذ لقبلث نإيا  يشهلن أصيذ ن ييسلمان ذي يور ن رمضان

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 17 أيار 2020 20:19     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 59 ن تيكّال
ميلة: إجماضن ؤستور ن بني هارون ذ لقبلث نإيا  يشهلن أصيذ ن ييسلمان ذي يور ن رمضان

ميلة- ؤفين أطاس  ن إيا يشهلن لهوايث ن ؤصيض ن ييلسمان ذ إيا يلتازمن غف ؤباعذ أنميتي سڨ وحراز ن واضان ؤنفافاد بوقاشوش، ذڨ ييجماضن ن وستور ن بني هارون ذي تويلايت ن ميلة لقبلث ذ أدوري نسن ذڨ يور ن رمضان.

يتواسن ؤجماض ن ؤستور ن وامان ن بني هارون ذي تمناضت ن المديوس يلان ثوسد غف ييديس ن وبريذ يقنن جار ن سنت ن تغيوانين ميلة ذ سيدي مروان، س ييجماضن ن ؤستور يلان تاسد غرس أطاس ن إيا يشهلن أصيذ ن ييسلمن، أمك ئيتلا تجمل جار ن تيزيزوث ن تاغذا ذ تيزيزوث ن وامان، سڨ إيا يقصدن أجماض أيا يج إسم نس أحمد نتا ذي متقاعذ، ديما يلا يتروحا غر تمنضات ن المديوس سروزي غف ؤدوري ذڨ اماس ن تيزيزوث ذ لبها ن تمورث غف لحساب ن توثلايث نس.

ؤينا إي تنڨا ن ييسالن ن لزاير بلي يتاسد أكاس ذي بيسكلات نس غر تمناضت ايا باش أذ يسعا أكوذ نس ذي لهوايث نس يلان إشهلت ؤنتاث ذ أصيذ ن ييسلمان ، ؤماني أذي يلي وحذس بعيذ سي لهرج ن تمدينت ن ميلة يلان يتيلي ؤيزدغ ذيس، س لخصوص ذڨ وايور ن أكريم ؤزومي ن رمضان.

ميلة: إجماضن ؤستور ن بني هارون ذ لقبلث نإيا  يشهلن أصيذ ن ييسلمان ذي يور ن رمضان
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 17 أيار 2020 20:19     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 59 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article