Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تاغردايت: أوخر ن تزريڨت تيس 51 ن تمغرا تاغلناوت ن تراكنا

  يفّغ-د أس ن: السبت, 14 آذار/مارس 2020 15:32     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 374 ن تيكّال
تاغردايت: أوخر ن تزريڨت تيس 51 ن تمغرا تاغلناوت ن تراكنا

تاغردايت- تازريڨت تيس 51 ن تمغرا تاغلناوت ن تراكنا إي إي نيقال أذ تضرو سڨ 21 غر 26 مغرس إذڨ نلا ذڨ تغردايت ئيد يزڨان ذڨ 600 ن ييكيلوميترن سڨ لزاير تامانغت، وخرنت إي د نان أس ن ؤسيضياس (سيت) ييماساين ن ؤڨزدو.

اوخر ن تديانت أ ن تينضي ن تذامسا أكذ ييذلس تتواغتس "س واكات ن ؤحزب مڨال ن وزراع ن ؤنفافاد كوفيد – 19 ألمند داغن ن يوليهن ن ؤسلواي، ماس عبد المجيد تبون"، ئيد يسڨزي إي تنڨا ن ييسالن ن لزاير ؤغلا ن ؤڨزدو ن تغردايت، بوعلام عمراني.

"أزمز أماينو ن ؤسودس ن تمغرا أ تاغلناوت أذ تيد شيرن سا ذ أغلا"، ئيد ينا.

ؤڨار ن تميضي (100) ن ييمزيكنن يموزڨن ذڨ تينضي، داغ ذڨ تراكنيوين، ن ييڨزدا يمڨراذن ن تمورت إي نيقال أذ تكين ذڨ تديانت أ، سودسنت داو ن ؤسنتل "تاركنا ذ ازامول ن ييذلس اكذ تماڨيت"، تڨنت يال أسڨاس وڨزوم ن تينضي، ن تمريت أكذ يذلس.

تاغردايت: أوخر ن تزريڨت تيس 51 ن تمغرا تاغلناوت ن تراكنا
  يفّغ-د أس ن: السبت, 14 آذار/مارس 2020 15:32     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 374 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article