Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بومرداس: ثوكسا ن 11.000 ن يشاليين وقبل 5 يوليو - اماساي

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:43     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 602 ن تيكّال
بومرداس: ثوكسا ن 11.000 ن يشاليين وقبل 5 يوليو - اماساي

بومرداس – اذ ياوض ومضان ن ييشاليين ارا يتواكسن ذڨ ثويلايت ن بومرداس غار 11.000 (سڨ ڨار 15.000) وقبل 5 يوليو ايد يتدون لمر اذ دوجذن يذريمن إي وهييي ن ييغارامن ووغور ارا سڨيجن ويذ اي تنيزذغن, غاف واكن ايدينا الوالي اس ن لاڕبعا.

يوكذد الوالي ذاكن إيسوي اكي ثزمر اذ تاوض غورس ثويلايت ما وجذند 60 ن ييمليونن ن ييديناڕن إيوفاكي نوهيي أوفيغ.

أهيل ن توكسا ن ييشاليين اي سبدن ذفير ثزلزلت ن مايو 2003 ذڨ ثويلايت اكي ذ تين ايسدلهان س 3 ن تمهال إي وايور, غاف واكن ايدينا, ام واكن ايديرنا ذاكن ذڨ وايور اكي ن يبرير, اذ دثيلي ثمهلت نوسڨيجي ن 600 ن تواشولين ذڨ ثغيوانت ن بومرداس, ساكين اذ رنون اذ سزذغن 1000 ن تواشولين نيضن ن بودواو ذ 600 ن تواشولين نيضن ن قورصو.

800 ن تواشولين ن تغيوانت ن البڕج منايل أومي بذلن ثانزغوت سڨ ملمي كان ذڨ ؤكاثار ن واهيل اكي ن توكسا ن ييشاليين.

 

آخر تعديل على لخميس, 29 مغرس 2018 11:55
بومرداس: ثوكسا ن 11.000 ن يشاليين وقبل 5 يوليو - اماساي
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 11:43     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 602 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article