Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشلف: اسدرم ن 2 ن ييژضوان نوستي ن تهيوفين ذ توطفا ن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 مغرس 2018 14:18     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 332 ن تيكّال
الشلف: اسدرم ن 2 ن ييژضوان نوستي ن تهيوفين ذ توطفا ن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف

شلف – سدرمن ييمژلا ن تمسولتا سين ن ييژضوان إيجريمانن يموزڨن ذڨ أوستي ن تهيوفين ذڨ ثويلايت ن شلف, ام واكن اي تواطفن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف يتواسكرن, غف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, يمكلف س ثغوالت ن تفكا اكي ن تغليسث.

ثامهلت اكي ثلاد سوغلث ن تلغا غاف سين ن ييژضوان نوستي ن تهيوفين اي لا يتماهالن ذڨ أوثارام ن تمورث يرنو لان سوجاذن إيمان نسن اذ مسنين ثيهيوفين أكن اذ تنت سنزن ذڨ الشلف, غاف واكن ايدينا أوكوميصار ن تمسولتا شريف عنقود إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

اغلث ن تالغا اكي, غاف واكن ايد ينا, ثساوض غار واباژ ن ييماسلاضن ن سين اكي ن ييژضوان. اژطا امزوارو لان ذڨس 3 ن يمدانن يسعان ڨار 33 ذ 46 ن ييسڨاسن, سڨ ثويلايت ن شلف, يرنو ؤفان غورسن 5 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف يتواسكرن.

الشلف: اسدرم ن 2 ن ييژضوان نوستي ن تهيوفين ذ توطفا ن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 مغرس 2018 14:18     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 332 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article