Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيهوش واكال س 3,5 ن تفسنيوين ذڨ تويلايت ن عنابة

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:54     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 353 ن تيكّال
إيهوش واكال س 3,5 ن تفسنيوين ذڨ تويلايت ن عنابة

لژاير ثمناغث - يضراد ييون أوهوشو ن واكال ن 3,5 ن تفسنيوين اس ن سبث غاف أوسراڨ ويس 20:28 ذڨ ثويلايت ن عنابة, إيد يشار واماس ن تڨمي ذڨ ثنالونت (كراڨ) اس ن سبث ثامديث ذڨ ييون ن والغو.

ثانقيضث إيسڨ يقلع ؤهوشو ن واكال يزڨاد ذڨ 15 ن ييكيلوميترن غار أوڨافا اڨموضان ن شطايبي (ثاويلايت ن عنابة), إي يسدي واماس ن تڨمي ذڨ ثنالونت (كراڨ).1

 

 

إيهوش واكال س 3,5 ن تفسنيوين ذڨ تويلايت ن عنابة
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 مغرس 2018 14:54     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 353 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article