Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميلة: ثوطفا ن 108.260 ن ييكروذن ن تابا ثاوردانيث ذ 16.000 ن تنكولين نوڨامام

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 10:27     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 214 ن تيكّال

ميلة – ثطف تفرقت ن تمسثلا ثاغلناوث ن فڕجيوة, ذڨ ثويلايت ن ميلة, 108.260 ن ييكروذن ن تابا ن تمڕكا ثاوردانيث ذ 15.916 ن تنكولين نوڨامام, ام واكن اي ثوبژ ييون ن ومدان ذڨ ثغيوانت ن بوحاتم, غف واكن ايغد ثنا ثمسثلا اس ن لاڕبعا.

مي تيد وضنت ثلغا غف ييون ن ورڨاز ن 38 ن ييسڨاسن اي  يزذغن ذڨ مڕج الكبير يرنو يسعا ثاسمكثا مغرن نوڨمام, ثدا ثفرقرث ن تمسثلا ثاغلناوث غر ومكان ني.

مي ثفتش تمسثلا ثاحانوت ن ومدان اكي, ثوفاد ذين ثاسمكثا مغرن ن تابا, ام واكن اي ثرنا ثوفاد ثاسمكثا مغرن أوڨار ذڨ أوڨاڕاج ن وخام ينس. امشكوك اكي يلا يسنوزوي تابا وار تسريح أوسضيف.

 

ميلة: ثوطفا ن 108.260 ن ييكروذن ن تابا ثاوردانيث ذ 16.000 ن تنكولين نوڨامام
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 10:27     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 214 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article