Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيبسكرث: اسدرم نوژطا يموزڨن ذڨ وغراف ن يمريڨن إينسايانن (ثاغليسث ثاغلناوث)

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:05     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 1581 ن تيكّال

ثيبسكرث – سدرمن ييمژلا ن تغليسث ثاغلناوث ن تويلايت ن تبسكرث ييون نوژطا اي يموزڨن ذڨ وغراف ن يمريڨن إينسايانن ذ رصاص وار تسريح, غف واكن ايد ينا, اس ن تلاثا, يمكلف س ثغوالت غر تغليسث ثاغلناوث.

ثامهلت اكي ڨانت ييفرذيسن ن تغليسث ثاغلناوث ن تدايڕا ن سيدي خالد يرنو ذ تين اي يساوضن غر واباژ ن 5 ن يمدانن, غف واكن ايدثنا ثغبالوت اكي ايد يرنان ذاكن ييون سڨ يمدانن اكي يعرض اذ يزلي ييوث ن تشوليضت مي ثقرب تكڕوسث ينس غار ييوث ن تنقيضث نوسفقذ ن تمسولتا.

ميد ران يمسولتا ثاشوليضث ني, أوفاند ذڨس ييون ن ومريڨ انسايان ن تاڨايث ثيس 5, يرنو ثساوض ثسسثانت ن تمسولتا اذ دثاف ثانمسلت ن وغراف ن يمريڨن ذ رصاص ذفير ما توافثشن يخامن ن ييمشكوكن اي يتكان ذڨ ثڨراوث اكي.

 

ثيبسكرث: اسدرم نوژطا يموزڨن ذڨ وغراف ن يمريڨن إينسايانن (ثاغليسث ثاغلناوث)
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:05     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 1581 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article