Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسوفغ ن إسڨازن ن تنزوت إي وزنزي س لجملث إي يفاريسن خضان توشيث ذي تويلايين ويمير

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 22:24     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 10 ن تيكّال
أسوفغ ن إسڨازن ن تنزوت إي وزنزي س لجملث إي يفاريسن خضان توشيث ذي تويلايين ويمير

لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف ن تنزوت ذڨ ؤلغو نس أسا لثنين بلي ترفذ أسجرس ن ؤسوفغ ن إسڨازن ن تنزوت يقنن غر يرموذن ؤزنزي ذ ؤوزع س لجملث إي يفاريسن يخضان توشيث ذي تويلايات ويمير، ذ لمرحلث تامزواروت ذ نتاث ذ تاماهيلت يلان ثتواجرس س لموجب ن ؤسنده ئيد يفغن ذڨ 2016.

يوسد ذڨ ولغو أيا بلي "تسغرت وغليف ن تنزت بلي يغتس سماح إي يناماهالن أذمسانن ذ يغرمانن يخسن أذ ساوان إرموذن ن تنزت ذ ؤوزع س لحملث إي جميع ن يفاريسن يخضان توشيث أد سفغن إسڨاز ن تنزوت اذ زنزن س لجملث، واي ذ لمرحلث تامزواروت سڨ ؤمجمول ن يسكيرن يلان يتساوات وغرليف إي وسڨم ن واڨراو ن تنزوت".

يوسد وغتاس أيا، امك ئيد يرني يسضفرد ؤغبالو أيا، زاث ن تتيزرا يلان إيساواثنت ؤنغلاف ن تنززت كمال رزيق ذڨ وطاس ن تويلايين وويمير ذ تمليليث نس ئيذ يناماهالن إذمسانن ذ يشريكن إمهنين ذڨ ؤكاتار ن تيمسلويت غر يينزيام نسن.

أسوفغ ن إسڨازن ن تنزوت إي وزنزي س لجملث إي يفاريسن خضان توشيث ذي تويلايين ويمير
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 22:24     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 10 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article