Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بومرداس – اذ ياوض ومضان ن ييشاليين ارا يتواكسن ذڨ ثويلايت ن بومرداس غار 11.000 (سڨ ڨار 15.000) وقبل 5 يوليو ايد يتدون لمر اذ دوجذن يذريمن إي وهييي ن ييغارامن ووغور ارا سڨيجن ويذ اي تنيزذغن, غاف واكن ايدينا الوالي اس ن لاڕبعا.
شلف – سدرمن ييمژلا ن تمسولتا سين ن ييژضوان إيجريمانن يموزڨن ذڨ أوستي ن تهيوفين ذڨ ثويلايت ن شلف, ام واكن اي تواطفن 8 ن ييكيلوڨڕامن ن لكيف يتواسكرن, غف واكن ايدينا, اس ن تلاثا, يمكلف س ثغوالت ن تفكا اكي ن تغليسث.
سيدي بلعباس – يقلد وطرامواي ن سيدي بلعباس غار أوماهيل, اس ن لثنيين, ذفير ما يحبس غاف لجال ن ومزلو ن ييوث سڨ ثماشينين ينس, غاف واكن ايدثنا ثڕميسث نوسفرك نومسني اكي, سيترام.
لژاير ثمناغث – ثنده ثمس, اس ن لثنيين ثانزايث, ذڨ ييوث ن تنغرافث ن ووثولن إيسناجيانن ذڨ زرالدة وار ما لان يمجراح, غاف واكن ايدنان ييمژلا نومسثن اغاريم ن تويلايت ن لزاير.
لژاير ثمناغث - يضراد ييون أوهوشو ن واكال ن 3,5 ن تفسنيوين اس ن سبث غاف أوسراڨ ويس 20:28 ذڨ ثويلايت ن عنابة, إيد يشار واماس ن تڨمي ذڨ ثنالونت (كراڨ) اس ن سبث ثامديث ذڨ ييون ن والغو.
بومرداس – يموث ييون ن ومدان يرنو يجرح وايض مي ثدرم ييوث ن تنزڨارث ذڨ وبريذ امازال اڨموض-اثارام ذڨ خميس الخشنة ذفير ما يوثيت ييون نوكاميون ن لميزان اماژاي, غاف واكن ايدينا يمكلف س ثغوالت ذڨ ثمهلا ثاماثوث نومسثن اغاريم, اقبطان نسيم برناوي.
لژاير ثمناغث – سوجمال, 80% سڨ أوسوذر ن تتريسث ن يال ثاغيوانت ذ وين يقنن غر وسفاو اناڨذوذ, ذغا غاف وايا اي يسفك اذ يتواسقذش وسفاو أور ديسقاماين ارا اطاس, غاف واكن ايد يوكذ ؤنمهال ن تژورث ن تويلايت ن لزاير, علي بني خلاف.
لژاير ثمناغث – أوبژنت ثسنسيرين ن ترذسا ثاغلناوث ثاغرفانت, اس ن سبث ذڨ بڕج باجي-مختار ذ عين ڨزام, 19 ن يمستيين يرنو طفن 4.600 ن ييليترن نوسرغو, غاف واكن ايدينا ييون ن والغو ن وغليف ن تمحاديث.
ثامسيلت – سدرمن إيمژلا ن تمسثلا ثاغلناوث ييون نوژطا ن ييمذغالن ن يذريمن ذڨ ثمسيلت, ام واكن اي توابژن يمدانن يلان ذڨ أوژطا ني, غاف واكن ايد ثنا ثفكا اكي ن تغليسث اس ن لجمعا.
ورڨلة – يبذاد, اس ن تلاثا, أوغلث انزان ن وطرامواي ن ورڨلة يرنو ذ انغلاف ن ييماهيلن إيناڨذوذن ذومسني, عبد الغاني ژعلان, اي تيژونژان س وحضاڕ ن ييذوبا إيديڨانن ذ ييڨنساسن ن تمتي ثاغاريمت.
Banniere interieur Article