Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطسنة- يتكا واهيل وذهل ن شعبث ن ييمندين ذي تويلايت ن قسنطينة ذڨ أسڨياس أيا غف ؤسقذش ن ومان يدورين ذڨ ؤسسي، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا لثنين اوالي عبد الحفيظ ساسي.
لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف ن تنزوت ذڨ ؤلغو نس أسا لثنين بلي ترفذ أسجرس ن ؤسوفغ ن إسڨازن ن تنزوت يقنن غر يرموذن ؤزنزي ذ ؤوزع س لجملث إي يفاريسن يخضان توشيث ذي تويلايات ويمير، ذ لمرحلث تامزواروت ذ نتاث ذ تاماهيلت يلان ثتواجرس س لموجب ن ؤسنده ئيد يفغن ذڨ 2016.
ثوبيرت – ييوث ن ثڕميسث ن ثكرازت ن ييمشدالن (اڨموض ن ثوبيرت) يسيجو غار ثوروفث تينشتيوين تيمزوورا ن زيت أوزمور ن وسڨاس اكي ن 2020, سڨ زرين مناو ن وايورن ن وكمان إي يس د يڨلا واطان ن ونفافاذ بو ثسمرث كوفيد 19, إيد ينا إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير أوسلواي ن تيدوكلا ن تكرازت ن ثزمورث نوڨزذو ن ثوبيرت, ارزقي تودرت.
لزاير تامانغت- سكلسن أسا لخميس ؤجار ؤساراڨ 11 ذ 16 ن تدقيقين تزلزت ن تمورث ذي تويلايت ن تيبازة ثوض لڨدارث نس غر 3.2 ن تفسنيوين ذي سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا ذڨ ؤلغو ن ؤلماس ؤناذي ذي توسنا تاتويلاينت ذ لفيزياء ذ جيو فيزياء.
إيليزي- لفنيد أسا لخميس تاماهيلت ن توزوث ن ؤجار 2500 ن تيڨت سڨ إسلمن إمزيانن القمبوزيا ذڨ تاليوين وامان ذي تماسين "أجاهيل" ذي جانت (تويلايت ن إيليزي) واي ذڨ ؤكاتار ن توكسي أبيولوجيث ن ؤبعوض يلان ذ سبث ن واضانن، زاث ن ما سكلسن لحلاث ن واضان ن لملاريا ؤسان أيا إعدان ذي تمناضت، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن سغر يمضبرن ن لحملث أيا.
تغردايث- ينضور وڨزوم نتمريث يلان يتواسن ذ أڨجدان إي تاذمسا ن تويلايت ن تغردايت غف يديس ن لحرف ؤفوس، امك إي لانت ذ غبالو ن ؤسيذف ن يذريمن ذي مقرانن، واي غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف لحساب لحساب ن يماهالن ئخدمن ذڨ اڨزوم أيا.
لژاير ثمناغث – اذ يغلي أوڨفور ثيكوال سوزايض دڨ يلان دڨ ثلماسث اك ذ أوڨموض ن ثمورث دڨ أوساماس اكي (لحد), إيد ينا أوسيرا اغلناو ن ثسنيڨناوث دڨ ييون ن وغميس أوزيڨ اسنيڨناوان.
تيباژة – انغلاف ن ثنزذوغت اك ذ ثمدينت, كمال ناصري, يسلوي, اس نوسيناس (تلاتا) دڨ تيبازة, ييوت ن تفوڨلا ن تيكشي ن ييغتاسن ن 1.600 ن تنزدوغين عدل إيد يتواسضران دڨ أومنضار "اييونان".
عين تموشنت- تزمر تغالمت ؤناذي ذ وذاف إضفرن لمصلحث أولائيت ن تمسولتا توغذيمت ن تغليست ذي عين تموشنت أتسيضو نيغ اتطف تازطا لاجرام، ارموذ نس يلان ذ اخزن ذ ؤزنزي ن يحشكولن ذي تماهيلت نس، يلان تزمر أتطف أزين ؤقنطار ن يحشكولن،واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لاربعا سغر تسودوت ن تغليست يتواسمكثان غر ؤساون.
لژاير ثمناغث – اذ د وثن ييڨوسيفن ذ واڨيين, اس نوساماس, دڨ مناو ن تويلايين ن وڨموض ن تمورث, غاف واكن ايد ينا ييون نوڕابول اسنيڨنوان أوزيڨ نوسيرا اغلناو ن ثسنيڨنوث.
Banniere interieur Article