Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- يسغرت وغليف ن تغاوسيوين ن ذاخل أسا لاربعا ذڨ ولغو نس، أسرسي ن لحجر ن تغيميث ذي ثيدار غف ساعث ن ثمنية (20:00) تامديث غر لخمسة ن تنزايث (5:00) س تنزايث ن واذشا ذين، واي غف وسوير ن سنت ن تغيوانين ن تيزي وزو ذ ذراع بن خدة ذي لولايت ن تيزيوزو، واي ذڨ واكوذ ن 14 ووسان اذ يبذو سڨ واس ن واذشا لخميس.

إنوزار س واجاين غف تويلايت ن تمنراست

الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 20:36
لزاير تامانغت- تسكلس تويلايت ن تمنراست أهڨيث ن ينوزار س واجاين سي ظهر ن واسا لثنين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ غميس وافلو ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو.
لزاير تامانغت- تسكلس أسا لحد غف ساعث 19 ذ 13 ن تدقيقين لهزث ن ثمورث ذي لولايث ن تيبازة ثوض لقوث نس 3.3 ن تفسنيوين غف سلم ن ريشتر، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ؤلماس ؤناذي ذي تاسنالونت ذ لفيزياء ن تالونت ذ جيوفيزياء.
لزاير تامانغت- جملند كثر ن 32 لطنان ن مڨراذ ن تورصاض غف وسوير ن لغابث ن باينام (مالون لزاير تامانغت)، سڨ ماني يبذو ؤسرسي ؤسكير ن لحجر أذاوسان غر ؤحبس ذ ؤسنقص ؤزوزر ذ ؤليق ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لحد سغر تنمهالت ن لغاباث ذ ؤستور أزيزاو ن لولايث.
لزاير تامانغت- إسرس ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو ذڨ غميس ؤزيڨ، كراض ن لولاياث ذ نثني سكيكدة عنابة ذ الطارف غف وسوير ؤثوله أشيني غف تيارا ن لموجث لحومان سڨ واس ن واس لخميس غر واس ن واذشا لحمعة، غف ساعث ن تسعة ن ييض، واي غف لحساب ن ولغو ؤديوان.
وهران- ؤعاند إضلي تلاثا 102 ن يغرمان إزايرين لان حصلن ذڨ ؤواناك ن أوكرانيا سي كثر ن ربعة ن وايورن غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش "كوفيد-19"، ماني إهنوين غر لولايث ن مستغانم زاث ن ماتا إيترسا طيارث يلان هرفذيهن سڨ ؤنافاڨ ن وهران أڨراغلان، توسد سي تامانغت كييف، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لاربعا سغر تنمهالت أديڨانت ن ؤمسني.
وهران- ؤعاند 317 ن يغرمانن إزايرين غر مستغانم ذ عين تيموشنت لان حصلن ذي فرنسا سي قلي ن وايورن غف ؤڨموض ن ؤزوزر ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، ذڨ ؤنافاڨ ن وهران، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لاربعا سغر ييمزلا ن سنت ن تويلايين أيا ذڨ ؤسمار ن تمورث نغ.
لزاير تامانغت- ناند أسا لاربعاييمزلا ن تويلايت ن لزاير تامانغت بلي بذون ذي تماهيلت ؤسرحل ن ييمزداغ يتيلين ذڨ إڨوربين ؤقصدير "بن جعيدة" (برج البحري) ذ "بوشاقور" (براقي)، غر تنزدوغين إنميتيين لهانت، واي يوذف ذڨ واهيل نس ؤسرحل ذ ؤعاوذ ن وسكان.
لزاير تامانغت- ناند ييمزلا ن ؤديوان أغلناو ؤقارع ن وافلو ذڨ غميس نسن أسا لاربعا بلي لموجث ن وزغال أذ تذف تويلايين ن غليزان ذ شلف ذ عين الدفلى، ماني تراجان أتوض نيغ أتخلض وزغال نيغ لحومان غر 44 ن تيفسنيوين
لزاير تامانغت- تسكلس تودسا ن ؤسيزدي اغاريمت ذ ؤمستن اغاريم ن تويلايت ن لزاير، همافيت ن ؤبعوض ن نمر غف وسوير ن 24 ن تغيوانين ذي لزاير تامانغت واي زاث ما وفين إموكان ؤليق ذ ؤزوزر نس سغر تيغلامين ن ؤحارب ؤباعوض ايا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا اسا تلاثا أنمهال أماتو ذ تودسا أويلائيت.
Banniere interieur Article