Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 515 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 31465 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1231 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 556 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 30950 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.3 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 14 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1223 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 563 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، 455 سي لحالاث أيا شفانت ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا الجمعة ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تمناغث- اسلواي ن ثڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون يوزن, اس اكي لجمعا إيلمند ن لعيد اموقران, اهني ينس إي ويد يضدنن, إيمسيجيين اذد إيخدامن ن تداوسا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 602 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 29831 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.4 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 14 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1186 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- إسرس ؤديوان أغلناو ؤقارع وافلو ذڨ غميس ؤزيڨ، كراض ن لولاياث ذ نثني سكيكدة عنابة ذ الطارف غف وسوير ؤثوله أشيني غف تيارا ن لموجث لحومان سڨ واس ن واس لخميس غر واس ن واذشا لحمعة، غف ساعث ن تسعة ن ييض، واي غف لحساب ن ولغو ؤديوان.

نشر في تيمناضين

لزاير تامانغت- سجلن 614 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 29229 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.4 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 12 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1186 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يغتس ؤناري أفيديرالي ن تيذوكلا أزايريت ن تشيرضارت (فاف)، ذي تمليليث نس أسا لاربعا، أحبس ن تالغوغا ن تمغونت أمزواروت غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، ماني ينا ذڨ يشت ن واكوذ أتوج ن لغروز ن بلوزداد ذ أغلا إي تاسمهويث 2019-2020.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- سجلن 642 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 28615 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.5 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 9 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1174 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 616 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 27973 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.4 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1155 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

Banniere interieur Article