Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

برلين- إمتكين ذڨ ؤساراڨ أڨراغلان غف ليبيا، ئيد يضران أس ن ؤساماس (لحد)، مسزڨن غف واكن أد سرسن تاسميلت ن وضفار ن ييغتاس أرا طفن ذڨ ؤميڨر أيا.

نشر في أماضال

انقرة- أسلواي أتركي رجب طيب أردوغان إشارد أس ن ؤساماس (لحد) تامديت داكن يبذا لايتازن إسرذاسن إيتوركين غر ليبيا، سڨ ئيد يفكا أسفلاي أزڨاغ ؤمني أتركي إمالاس يرزين.

نشر في أماضال
الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 17:55

أڨراڨراو إي تنيري توثريمت: إناو إي ؤڨوشلمان

تيفاريتي (أناكال أوناري إللي)- 6 إنسغوما ن ؤڨراڨراو غف تنيري توثريمت قبلن أك أس ن ؤساماس (لحد) ذڨ تيفاريتي، إي واكن دغران إي ؤنباض سبنيولي أكذ تدوكلي تابوروبيت إي واكن ؤر سينيفرن ارا ليحالا إدڨ تلا تامنتليت تاونيريت، اكذ ؤحباس ن تيوين ن ييغبولا إڨامانن ن تنيري توثريمت.

نشر في أماضال

تيفاريتي (إيڨلوين إيونيريين يتواسللين) – إيوكذد أونغلاف أونيري أنسميڨال إي ثوڕوفث, محمد سيداتي, اس نوسيضياس (سب)ث, ذاكن ثامسالت ثاونيريث لا ثتكميل ابريذ ينس ذڨ ثسودا ثوڕوفييين يرنو اسممي ن وومني أوڕوفي إي ييوث ن ثڨراوث ثاوامنيث د يلهان س ثمسالت ثاونيريث ذ اكساب اماينو إي ثمسالت اكي.

نشر في أماضال

نيويورك – يسممي وڨراو اماثو ن ييغلانن يدوكلن, اس نوسيمواس (لجمعا), ثانغثوسث ثاماينوث ايس اي يولس إيوكذد ثيماسييين ينس غاف وغرف اونيري ذ وزرف ينس أور يتوانكاڕن إي وڨوشلمان, ام واكن ايد يوكذ ثيكلت نيضن اذهال ينس إي وكالا اسرثان ايس د ثلها ثودسا ن ييغلانن يدوكلن إي وفرو ن ثمسالت ن ثنيري ثوثريمت.

نشر في أماضال

رام الله- ئڨر أذ يحبس اتعدي ئسراييل غف تسفيفت ن غزة اندا ئتنغا تردسا ن ؤوداڨ 23 ن ييفالسطينين، غف واكن أد ينا أس ن ؤكراس (لاربعا)، ؤموتلاي نس نبيل أبو ردينه.

نشر في أماضال

باكو – ثولس ثوكذد ثفريقث ن ونژول, إيلمند ن ثقاشوشث ثيس 18 نوموسو ن ثمورا أور إيذررن, ثوطفا ينس ثوغثيسث ذڨ أوفرو ن ومينكاف ن ثنيري ثوثريمت سوسودس ن ثسفرانت نوڨوشلمان, ام واكن ايد ثڨر ثيغري نوسبڨس ن ومغيوان اڨراغلان إي وسضرو ن ثنغثوسين ن وسقامو ن ثغليسث ن ييغلانن يدوكلن ذ وڨراو اماثو ن ثودسا اكي.

نشر في أماضال

سوتشي (روس)- أسلواي أروسي أكد ؤتركي متاوان غف أس ؤسيناس (تلاثا) غف ووفوغ ن ييغالن ئيكوردين سڨ ؤڨافا أسامار ن سوريا، أد سفقذن دوكلي توڨتا ن ووسون ئيدڨ يكر شوال إي ليتنرنين ڨار عنكرة اكذ ييمنغان ئيكوردين.

نشر في أماضال

طرابلس – ثسوثر ثوغذاضت ن ييغلانن يدوكلن ذڨ ليبيا , اس ن وكواس (لخميس) سڨ ييذوبا ن وڨموض ن ثمورث اكن اذ ثفرو ثامسالت ن ثمازانت ني اي يتواخضفن كراض ن وايورن ايا ذڨ بنغازي يلان داو أوذابو ن ييغالن نوماڕيشال خليفة حفتر.

نشر في أماضال

لژاير ثمناغث – أفران نومازوار امزاروڨ قيس ساعد غار ثسلويث ن تونس ذفيرس أوڨموض ن 72,71% يلاد, غاف لحساب نومسنسرثي اتونسي رياض سيداوي, ذ « تاڨراولا ثيس سناث س ييسندوقن ن ثفرانت », ذفير ثين ن 2011, ذ ثارناوت ؤر يسعين تامتيلت يرنو ذ تاڕ إي تسركمت تالماسث ذ ثڨليلت.

نشر في أماضال
Banniere interieur Article