Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقادوم إوكذد بلي لزاير تسهم غف ييسكفيلن إضران ذڨ تمورث ن ليبيا و يسثرر أسوجذ نس غر ؤسكثف ن ؤديوني

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:16     تاڨايت : أماضال     غران-ت 24 ن تيكّال

لزاير تامانغت- يناد ؤنغلاف ن تغاوسيوين ن برا ماس صبري بوقادوم بلي لزاي رتوشا أزال ذ مقران ؤتسهم غف ييسكفيلن يوعرن يلان ضران و ثزريثن ثمورث ن ليبيا ذي سمانات أيا إنڨورا، يسثرر أوال نس بلي لزاير ورعاذ تلا توجذ باش أتسكثف أديوني ذ اتكمل إيسزڨديرن نس غف لجالت ن ؤسدوكل ذ وجمال ن يغريمن غف وبريذ ن وزرف.

يناد ؤنغلاف ن ييوزلا إوردانين ذي تبرات س لمناسبث ن واس نتفريقت (25مايو) يلات يتاسد ئيذ ن ؤمولي ويس 57 ن ومسال ن تسودوت تفرقيث "تيذوكلا ن تفريقث" بلي ييسكفيلن يلان ثوريثن ليبيا ذي سمانات إنڨورا "إتوكاذنغد بلي تيموغلوين ذ راي إمناضانان ذ ييڨراغلاننان  تلمشاثن ؤر تواضن غر أ ذراي يلان غير أذ تج تامورث ن ليبيا تروث ذ ؤمزڨون يينوغان ذ لحرب س لوكالث  ذ وفراي ن ؤسيزدي ن لحساباث غف لحساب ن ييذامن ن تاروا ن ؤماثنغ أڨذوذ ذ غرف أليبي".

ذي تمسالت يرني إوكذد ماس بوقادوم بلي ثماسيت إعرمن ن سلاح غر تمورث ن ليبيا ذ أعفاس إبان و يوضح إي يغتاسن إڨراغلانن، ماتا يجين تيمس ن ؤمڨارو ذ لحرب أترني أذ ترغ جار ن واوماثن إليبين ذ اترني أتسلح تيناڨراوين ن لارهاب يلان تمسا ثتهدد تاغليست ن تمناضت تجمل وتبد زاث ن ؤسڨم أسرثيث نتزغنت".

ماني يرني يسثرر ؤنغلاف أوال نس بلي لزاير ورعاذ تلا توجذ باش أتسكثف أديوني ذ اتكمل إيسزڨديرن نس غف لجالت ن ؤسدوكل ذ وجمال ن يغريمن غف وبريذ ن وزرف.

بوقادوم إوكذد بلي لزاير تسهم غف ييسكفيلن إضران ذڨ تمورث ن ليبيا و يسثرر أسوجذ نس غر ؤسكثف ن ؤديوني
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:16     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 24 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article