Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مروك أترفذ تاماسيت نس غف تسرثيث نس ن تغراسين أم ؤسيجو ن بوقاشوش ذيتمناضين إصحراويين يتواودڨن

  يفّغ-د أس ن: السبت, 23 أيار 2020 19:55     تاڨايت : أماضال     غران-ت 55 ن تيكّال
مروك أترفذ تاماسيت نس غف تسرثيث نس ن تغراسين أم ؤسيجو ن بوقاشوش ذيتمناضين إصحراويين يتواودڨن

الشهيد الحافظ- إسرفذ ؤماساي ن تاماريت ن توذسا أسرثيث ن تناريت لبوليساريو خطري ادوه، أوداڨ أمروكي جميع ن تيماسايين غف تمسالت ن لفعايل نس ن تغراسين ذ تسرثيث نس ن واوداڨ ذي ثمورث ن صحرا ؤمالو، ماني ينا بلي أوداڨ أيا يفرض لحجر أسرثيث سي كم ن ييسڨاسن غير باش أذ يعزل ثيمناضين إصصحراويين يتواودڨن ذ ؤبعذ نسنت غف ؤماضال، ؤيرني يساجاو أنفافاد بوقاشوش ذي ثمورا يتواودڨن ن تاڨذوذا اعرابث أصحراويث تاماڨذايت.

إسرفذ ؤماساي ن تاماريت ن توذسا أسرثيث ن تناريت لبوليساريو خطري ادوه، أوداڨ أمروكي جميع ن تيماسايين غف تمسالت ن لفعايل نس ن تغراسين ذ تسرثيث نس ن واوداڨ ذي ثمورث ن صحرا ؤمالو، ماني ينا بلي أوداڨ أيا يفرض لحجر أسرثيث سي كم ن ييسڨاسن غير باش أذ يعزل ثيمناضين إصصحراويين يتواودڨن ذ ؤبعذ نسنت غف ؤماضال، ؤيرني يساجاو أنفافاد بوقاشوش ذي ثمورا يتواودڨن ن تاڨذوذا اعرابث أصحراويث تاماڨذايت.

تناد تنڨا ن ييسالن أصحراويث (واص) أسا سبث، غف خطري ادوه أوال نس، بلي أواناك ن مورك يساجاو أنفافاد بوقاشوش غر تمورا يتواودڨن س تاڨذوذا اعرابث أصحراويث امڨذايت، ومسانت تمناضين أيا يتواودڨن بدنت زاث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.

مروك أترفذ تاماسيت نس غف تسرثيث نس ن تغراسين أم ؤسيجو ن بوقاشوش ذيتمناضين إصحراويين يتواودڨن
  يفّغ-د أس ن: السبت, 23 أيار 2020 19:55     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 55 ن تيكّال   بضو