Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: نكبث ذ تغراست ن واسا ؤر ثيطوش س واكوذ ئيلا أذ حاسبن إيا تيساوان

  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 15 أيار 2020 21:28     تاڨايت : أماضال     غران-ت 34 ن تيكّال
فلسطين: نكبث ذ تغراست ن واسا ؤر ثيطوش س واكوذ ئيلا أذ حاسبن إيا تيساوان

لزاير تامانغت- ثوكذد سفارث ن ؤواناك ن فلسطين ذي لزاير، أسا لخميس بلينكبث ذ تغراست ن واسا ؤر ثيطوش س واكوذ، ئيلا أذ خاسبن إيا تيساوان، ذ أد يوغال وزرف غر أيث باب نس أغرف أفلسطيني.

ثسمكثا سفارث ثقار: " تمسفهام تصهيونيث أراغلانت ذ ييغالن ن ييواناكن إواودان ذ يخف نسن امباطوريث ن لوكالث أبريطانيث ذي فلسطين، إغاواسان ن ؤسميري ذ توكسي ن وغرف ذ واذو أفلسطيني سي ثمورث ئيد جين لجدود نسن ذ دوح ن تبراتين ذ ييمسكرن ن يوش، ذ تواعيث ذي تبلاصيت نس أكاين ن واضون أحقذن و يسليق أضون ذي لبذن ن تاومات ن تعرابت ذ تاومات ن ييمسلمن ، س لوعذ ن بلفور أمك إيثنيوعذ أذ يزو نيغ اسنيوش أغلان إي يوذان ذي ثمورث اعرابث فلسطين

فلسطين: نكبث ذ تغراست ن واسا ؤر ثيطوش س واكوذ ئيلا أذ حاسبن إيا تيساوان
  يفّغ-د أس ن: الجمعة, 15 أيار 2020 21:28     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 34 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article