Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثينيري ثوثريمت: إيعيند سيداتي إي ثذوكلي ثوڕوفيث غاف ثماڨليت ن تڨنيت ن ييزرفان ن ومدان

  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 12:39     تاڨايت : أماضال     غران-ت 510 ن تيكّال
ثينيري ثوثريمت: إيعيند سيداتي إي ثذوكلي ثوڕوفيث غاف ثماڨليت ن تڨنيت ن ييزرفان ن ومدان

بروكسل – إيعيند أوڨنساس ن ترني ن پوليساريو إي ثوڕوفث, محمد سيداتي, اس ن لخميس, إي ثيكلت نيضن, غاف ثڨنيت ن ييزرفان ن ومدان ذڨ ثنيري ثوثريمت ذڨ واوال ينس ذ تنغلافث ثوڕوفيث ن ييوژلا ن وزغار, فدريكا موغيريني.

« نتالسد إيوعين ناغ ايد نڨر اسن 15 مغرس ذڨ ييوث ن ثبڕات إي ثذوكلي ثوڕوفيث, لاذغا إي ثڨنساسث ثونيڨث ن ييوژلا وزغار ذ تسرثيث ن تغليسث, ماسا موغيريني », غاف واكن ايدينا إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

يسمكثيد أوماساي اكي اونيري, إيلمند ن وايا, ذاكن يلا يبغا اذ ديجبذ لولها غاف ثماڨليت ن تڨنيث ايدڨ لان يمحادان ن ييزرفان ن ومدان.

ثينيري ثوثريمت: إيعيند سيداتي إي ثذوكلي ثوڕوفيث غاف ثماڨليت ن تڨنيت ن ييزرفان ن ومدان
  يفّغ-د أس ن: لخميس, 29 مغرس 2018 12:39     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 510 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article