Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيخازابييين ن تريبس ذ كاركاسون ذڨ فڕنسا: 3 ن اي يموثن, جرحن 16

  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 مغرس 2018 10:45     تاڨايت : أماضال     غران-ت 298 ن تيكّال
ثيخازابييين ن تريبس ذ كاركاسون ذڨ فڕنسا: 3 ن اي يموثن, جرحن 16

پاريس – 3 ن يمدانن اي يموثن, جرحن 16, ڨاراسن سين اي ينطرن, ذڨ إينطاڨن اي يڨا, اس ن لجمعا, ييون ن وفڕانسي-امڕوكي ذڨ كاركاسون ذ تريبس (ذڨ ونژول ن فڕنسا), غاف واكن ايدينا ؤسلواي افڕانسي مانويل ماكرون.

«ثامورث نغ إيحوزات اساكي ونطاڨ ارماغ ذڨ كاركاسون ذ تريبس. ينغا ييون ن ومدان 3 ن مدن يرنو يجرح 16 نيضن ڨاراسن, ما ولاش, سين ن ييمجراح اي ينطرن», غاف واكن ايدينا أوسلواي افڕنسي مي ديفغ, اس ن لجمعا ثامديث, سڨ ثمليليث ن تبنيقث ن تزغينت ايد يسبدذ وغليف نوڨنسو, ذ تين ايدڨ يتكا اكن كان اذ ديقل سڨ ييوث ن تقاشوشث ثوڕوفيث ايد يلان ذڨ بروكسل.

رضوان لاكديم يقرس غاف ييون ن ومسالثو اي يلان يتڨ ادال ذڨ كاركاسون يرنو يجرحيت ذڨ ثايت, ساكين يحبسد ييون نونهاڕ, يقرس فلاس يجرحيت, ام واكن اي ينغا وين ايد يدان ذڨ تكڕوسث ني.

ثيخازابييين ن تريبس ذ كاركاسون ذڨ فڕنسا: 3 ن اي يموثن, جرحن 16
  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 مغرس 2018 10:45     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 298 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article