Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نيكولا ساركوزي سرسنت داو أوباضي اغذمان – ذ تيكلت ثامزواروث ذڨ ثڨذوذا ثيس 5

  يفّغ-د أس ن: لجمعا, 23 مغرس 2018 13:40     تاڨايت : أماضال     غران-ت 335 ن تيكّال
نيكولا ساركوزي سرسنت داو أوباضي اغذمان – ذ تيكلت ثامزواروث ذڨ ثڨذوذا ثيس 5

پاريس – سرسن اسلواي اقبور افڕنسي نيكولا ساركوزي, اس ن لاڕبعا ثامديث, داو أوباضي اغذمان ذفير ما يسعدا 48 ن يسراڨن غار تمسولتا ثاغذمانت ن نانتير (ذڨ ييجوفاڕ ن پاريس), يرنو ذ تيكلت ثامزواروث ايدڨ ارا ديضرو وايا ذڨ أومزروي ن تڨذوذا ثيس 5.

أولا ما اباضي اغذمان أور ديقسيذ ارا اسذنب ن ساركوزي, ماشا إينزرافن ستعڕفن س التهمة ن « أوڨوفسو اتواغ, اسيذرم اروسضيف ن تحملا ثافرانانت ذ ورغام ن يذريمن إيناڨذوذن إيليبيين » مڨال أوسلواي افڕنسي اقبور.

ذاغميس اليكتڕونان ن مدياپارت ايديكشفن, ذڨ 2012, ثافضيحث اكي غف لساس ن ييوث ن تفثاثت ثاليبيث ايديبذرن اسيذرم ن تحملا ثاسلوايانت ن ساركوزي ذڨ 2007 س يذريمن اي سيفكا وكنانر معمر القذافي, ذغا ذ اكشاف اكي اي يجان ثاغذمت ثافڕانسيث اذ ترژم ثاسسثانت ذڨ يبرير ن 2013.

 

 

نيكولا ساركوزي سرسنت داو أوباضي اغذمان – ذ تيكلت ثامزواروث ذڨ ثڨذوذا ثيس 5
  يفّغ-د أس ن: لجمعا, 23 مغرس 2018 13:40     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 335 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article