Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمعاون ن يزروزاغ إيونيريين ذوقادڕ نيزرفان ن ومدان ذڨ أونژڕوف أوثريم

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 12:06     تاڨايت : أماضال     غران-ت 389 ن تيكّال

پاريس- ثيذوكلا ن يمدوكال ن تڨذوذا ثاعڕابث ثاونيريث ثاماڨذايث (ارسض) ثدم ڕاياس ن لحد يرزان اكمل ن ومعاون ذ يڨريرن ن يزروزاغ إيونيريين اك ذ ييبدي إيلمند نوقادڕ ن ييزرفان ن ومدان ذڨ أونژڕوف أوثريم.

ويذ يحضڕن ذڨ أونجموع بذرند ذاكن "أور غفيلن ارا" أوسارامن ذاكن اذ والين مبلا لعضيل إيڨماض يلهان لاذغا ذڨ واين يرزان ثوغالين غر أوسوريف ن ومشاوڕ ڨار المڕوك ذ تيرني ن پوليزاريو داو ن لعنايا ن يغلانن يدوكلن.

انجموع ن ثيدوكلا ن يمدوكال ن تڨذوذا ثاعڕابث ثاونيريث ثاماڨذايث (اراسض), ديڨرون ازال ن سديس ن تمروين ن ييعڨالن ينس ڨاراسن اطاس إيڨنساسن ن تاميوين اك ذ تذوكليوين, ثضڕاد ذي ثغيوانت اكي س ونشاذ نوسلواي ألبان بروناو, إيديوكذ ييون ن والغو ديوضن غر ثنڨا إيسالن ن لزاير.

أمعاون ن يزروزاغ إيونيريين ذوقادڕ نيزرفان ن ومدان ذڨ أونژڕوف أوثريم
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 12:06     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 389 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article