Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اموسو ن حيڕاك ذڨ مڕوك: تواترن إيمتهومن إي ثيكلت ثامزواروث

  يفّغ-د أس ن: سّبت, 27 ينّاير 2018 15:46     تاڨايت : أماضال     غران-ت 51 ن تيكّال

ثيڨمي ثاملالت – ثتواثرن إيمغناسن نوموسو نوشرطي ن حيڕاك, اس ن لجمعا, إي ثيكلت ثامزواروث سڨ واسمي ايد يبذا شڕع نسن ذڨ ثڨمي ثاملالت, يرنو نكڕن س لجهد نيا ثامژربطوث نوموسو نسن, غف واكن ايد نان تاويلاث ن ييسالان.

سڨ ثلماسث ن شتمبڕ أور يتونفك واوال إي يمغناسن اكي ايلا يتعدين ذڨ شڕع غف تهماث يمڨاراذن يقنن غر ثمسكانين ايد يلان ذڨ تمناضث ن ريف, ذڨ ؤڨافا ن مڕوك.

لان 54 ن ييمغناسن ايلا يتواشاڕاعن غف ثمسالت ن تمسكانين اكي ذڨ ثخامت ثاجريمانت ن وخام ن تروژي ن شڕع ن تڨمي ثاملالت, ماشا ذيسم ن ناصر ژفزافي, امكفاضو نوموسو ن حيڕاك, ذ نتا اي يزڨان يتقالد, أولا ما ورعاذ أور اس يتونفك واوال.

 

آخر تعديل على سّبت, 27 ينّاير 2018 15:55
اموسو ن حيڕاك ذڨ مڕوك: تواترن إيمتهومن إي ثيكلت ثامزواروث
  يفّغ-د أس ن: سّبت, 27 ينّاير 2018 15:46     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 51 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article