Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ليبريا: اسلواي اماينوث جورج ويياه يبنا ثاليث ينس غف ييبدي ذڨ ووذم ن تجعال

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 12:08     تاڨايت : أماضال     غران-ت 404 ن تيكّال

مونروفيا- اسلواي اماينوث ن ليبريا, يقيمن اس ن لثنيين غف ييخف نووانك, جورج ويياه يبنا ثاليث ينس غف ييبدي ذڨ وودم ن تجعال.

"ندوكل, إيباند اكن اذ نسيوض غر ييسوي س ثيماذ ناغ ذ اغلان. نبضا, أور نساواض", إيدينا.

اسلواي يخذم ثايض ن تيغڕي إيوحريش أوسليڨ, ذوثبت ذاكن "ليبريا ثتواڕژم إي يوژلا".

يلا يتوافرن ذڨ وحريش ويسين ن تفرانت مڨال انمازول أوسلواي يفغن جوسيف  بوكاي اس ن 26 دوجامبڕ, جورج ويياه يلا يقيم ذڨ ييوث ن تمسبانيث ثونصيبث, زذاث أونزارفو اموقڕان فرانسيس كوركبور, اندا حضڕن يمضبڕن نيووناك ذ ييناباضن إيفريقانيين.

ليبريا: اسلواي اماينوث جورج ويياه يبنا ثاليث ينس غف ييبدي ذڨ ووذم ن تجعال
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 12:08     تاڨايت : أماضال     غران-ت : 404 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article