Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاشيرضارث: ثعدا ثذوكلي بلعباس غار وزڨن ن تڨارانت غر ييذيس ن مولودية ن لزاير إيلمزيين زاوية

  يفّغ-د أس ن: لحد, 04 مغرس 2018 17:12     تاڨايت : أدّال     غران-ت 77 ن تيكّال
ثاشيرضارث: ثعدا ثذوكلي بلعباس غار وزڨن ن تڨارانت غر ييذيس ن مولودية ن لزاير إيلمزيين زاوية

لژاير ثمناغث – ثعدا ثذوكلي ن سيدي بلعباس, اس ن سبت, غر وزڨن ن ثاڨارانت ن تقبوشث ن لزاير (إيمقرانن/إيرڨازن) ن تشيرضارث س ثمرنيوث ن إيلمزيين ن صاورة (2-1) ذڨ ؤسارير ن 24-فوڕاڕ ذڨ ثمدينت ن سيدي بلعباس.

ذ تاغلامت ن صاورة اي ذ تامزواروث اي يساذفن إيسوي س يمسيسوي ينس سيد علي يحي شريف اي يساوضن اذ اس يكلخ إيومضيف اتهمان طوال س ثييثا اي يدان سريذ غار يسوي ذڨ ثيميكث ثيس 29.

ارمي اي يعدا وسراڨ سڨ وورار اي يساوض مممد سڨور ن بلعباس اذ يسيذف إيسوي ن تڨادا.

ما ذڨ ثيس 89, يساذف حمزة بلحول إيسوي ويس سين ايس ثربح بلعباس ثيمليليث ينس ذڨ ثميكين ثينڨورا أوقبل ثاڨارا.

س وايا, ثعدا ثذوكلي بلعباس غر وزڨن ن تڨارانت غر ييذيس ن مولودية ن لزاير ذيلمزيين زاوية.

مولودية ن لزاير ثعدا غر وزڨن ن تڨارانت س ثمرنيوث ن مولودية ن بڨايث س 2 غر 0, ما ذيلمزيين زاوية ثرنا اس عين مليلة س 2 غر 1.

ثاشيرضارث: ثعدا ثذوكلي بلعباس غار وزڨن ن تڨارانت غر ييذيس ن مولودية ن لزاير إيلمزيين زاوية
  يفّغ-د أس ن: لحد, 04 مغرس 2018 17:12     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 77 ن تيكّال   بضو