Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألڨام ازايري إلياس عبادي امنوغ ينس اساذوران امزوارو

  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 فورار 2018 14:43     تاڨايت : أدّال     غران-ت 80 ن تيكّال
ألڨام ازايري إلياس عبادي امنوغ ينس اساذوران امزوارو

ثاغرذايث - الڨام ازايري إلياس عبادي يرنا, اس ن سبث ذڨ ثزقا ثولامبيث ثاديڨانت ن داية بن داحوا ذڨ وازال ن مراو ن ييكيلوميترن س اڨافا ن تمدينت ن تمريث ن تغرذايث, افرانسي أنطوني براند, ذڨ ييون نومنوغ اساذوران ذڨ ثاڨايث نيڨ ن تلماسث.

ربح اكي امزوارو ذڨ أوماضال ن تلڨيمت ثاساذورانت ن إلياس عبادي يلان ذڨ لعمر ينس 26 ن ييسڨاسن يضراد س تمرنيوث س ثنقيضين اخصيم ينس افرنسي انطوني براند يلان ذڨ لعمر ينس 35 ن ييسڨاسن.

أزايري عبادي (1,85 م ذڨ ثغزف) يكفا ثيمليليث ينس يبضان غف كوژ ن ييحريشن, زذاث ن ييمسهاناين إيلا تيسبغسن, س ثنقيضين إي غف دمزڨن واك إينزرافن.

آخر تعديل على لحد, 25 فورار 2018 14:46
ألڨام ازايري إلياس عبادي امنوغ ينس اساذوران امزوارو
  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 فورار 2018 14:43     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 80 ن تيكّال   بضو