Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ينقس أوسقذش ن ييسجهادن ذڨ ونرار ن وادال

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:44     تاڨايت : أدّال     غران-ت 513 ن تيكّال
ينقس أوسقذش ن ييسجهادن ذڨ ونرار ن وادال

 سعيدة – يناد ؤنغلاف ن تمضريث ذ وادال, الهادي ولد علي, ذڨ ثرزي ينس غف سعيدة, اس ن سبث, ذاكن ينقس ومضان ن يينادالن اي يسقذاشن إيسجهادن ذڨ 5 ن ييسڨاسن اكي إينڨورا.

مي يبذا ؤساراڨ امناضان غف ؤسلغو ذ وسحولفو غف ييسجهادن ذڨ وادال, يناد ؤنغلاف ذاكن اكثامور نوسقذش ن ييسجهادن ينقسد سڨ 3% ذڨ 2013 غر 1,03% ذڨ 2017.

يوكذد الهادي ولد علي غف ووسيسن اي يڨا أوواناك اكن اذ يناغ مڨال ثاراث اكي اي يزمرن اذ تسواغ اما ذ تذاوسا ن يينادالن, اما ذ تاغليسث نسن.

 

 

ينقس أوسقذش ن ييسجهادن ذڨ ونرار ن وادال
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:44     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 513 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article