Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيمليلييين إي وسمال ن وادالن ن تناكا

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:39     تاڨايت : أدّال     غران-ت 596 ن تيكّال
ثيمليلييين إي وسمال ن وادالن ن تناكا

تيهرت – يناد ؤنغلاف ن تمضريث ذ وادال, الهادي ولد علي, اس ن لحد ذڨ تيهرت, ذاكن اذ ديلينت ثمليلييين نوسميودس ذ ييمڨيين يمڨاراذن إي وسمال ذ وضفار ن وادالن ن تناكا.

ذڨ ييوث ن تسغروث إي ثغامسا, ذڨ ييجيفڕ ن ترزي ينس نوسفقذ غف ثويلايت ن تيهرت, إيوكذد ؤنغلاف ذاكن اغليف ينس يتاكف ازال مغرن إي وادالن ن تناكا سوقادر ن لوصاياث نوسلواي ن تڨذوذا, ماس عبد العزيز بوتفليقة, يرنو لا يتماهال وغليف إيلمند ن وسمال ذ وسنڨمو ن وادالن اكي.

إيلمند ن وايا, يناد ذاكن اذ ديلينت ثمليلييين, ذڨ ووسان ايديتدون, اما ذڨ وغليف, اما ذڨ ثويلايت.

يناد ذاغ الهادي ولد علي ذاكن اغليف ينس يذهل إيزوورن ن ييلمژيين ذ تيدوكليوين اي يتماهالن ذڨ ونرار اكي ام واكن ايديڨر ثيغري إي يلمژيين اذ سدون ثيكثيوين ن ومسوغال اغلناو يرنو اذ حودن ثاذوكلي ن وغرف ذوواناك, يرنو إيوكذد ذاكن إيحولفا, س ومياڨر ينس ذ ييلمژيين ن تيهرت, ذاكن إينڨورا اكي طفن مليح ذڨ ثمورث ذ تذوكلي ينس.

 

 

ثيمليلييين إي وسمال ن وادالن ن تناكا
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:39     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 596 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article