Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثالغوغا ن تفريقث ن وسناسغل ذڨ ومننيض: 12 ن تزالغيوين ڨاراسنت ن 4 ن وورغ إي لزاير

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:38     تاڨايت : أدّال     غران-ت 569 ن تيكّال
ثالغوغا ن تفريقث ن وسناسغل ذڨ ومننيض: 12 ن تزالغيوين ڨاراسنت ن 4 ن وورغ إي لزاير

ثيڨمي ثاملالت – ثربحد ثغلامت ثازايريث ن وسناسغل (إيلمژيين ذ تذغرث) 12 ن تزالغيوين (4 ن وورغ, 3 ن وژرف ذ 5 ن وبڕونز) ذڨ ثالغوغا ن تفريقص ن وسناسغل ذڨ ومننيض اي يفوكن اس ن سبث ذڨ ثڨمي ثاملالت, ذڨ مڕوك.

وورغ ربحنتيد ياسين شعلال (ييوث) ذ يوسف بوخاري (3 ن تزالغيوين ذڨ ثمزوڨين يمڨاراذن).

س يڨماض اكي إيڨرزن, اذ يتكي ياسين شعلال ذڨ ثالغوغا نوماضال ارا دييلين ڨار 28 فوڕاڕ ذ 4 مغرس ذڨ ثمورا ن وادال ذ تقبوشث نوماضال ارا دييلين ذڨ وامبر ذڨ فڕنسا, غار ييذيس ن زين الدين طاهري.

 

 

ثالغوغا ن تفريقث ن وسناسغل ذڨ ومننيض: 12 ن تزالغيوين ڨاراسنت ن 4 ن وورغ إي لزاير
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:38     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 569 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article