Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاشيرضارث/ثامغونت 1 ن موبيليس: إيلمزيين قسنطينة مازاليت ذڨ ثقاشوشث, ثذوكلي ن لزاير ثزڨل إيسوي

  يفّغ-د أس ن: سّبت, 10 فورار 2018 15:29     تاڨايت : أدّال     غران-ت 547 ن تيكّال
ثاشيرضارث/ثامغونت 1 ن موبيليس: إيلمزيين قسنطينة مازاليت ذڨ ثقاشوشث, ثذوكلي ن لزاير ثزڨل إيسوي

لزاير ثمناغث – أولا ما ترباعث  قسنطينة ثفوك ثيمليليث ينس ذوسم لحڕاش س 0 غر 0 اس ن لجمعة ذڨ ؤكاثار ن واس ويس 19 ن ثالغوغا ن تمغونت 1 ن تشيرضارث, ماشا مازاليئت ذ تامزواروث ذڨ ؤستف, ذڨ واكوذ ايدڨ پارادو ثرنا أوسم البليدة ذڨ ونرار ن تنڨاروث اكي, ما ذوسم لزاير ثرنات ثذوكلي بلعباس ذڨ بولوغين س 2 غر 1.

إيمورارن ن قسنطينة ذ نيثني إيديفرورين ذڨ وزڨن امزوارو ن تمليليث مڨال لحڕاش, ذاشو كان, أور ساوضن ارا اذ رژن اغراب ن تمحاديث ن لحڕاش.

 

إيحڕاشيين ڨان أك اين أومي زمرن اكن اذ دربحن ثانقيضث ن ييضلي يرنو اذ دسوكسن إيمان نسن سڨ أوغلوي غر ثمغونت ثيس سناث يرنو ثسوليد إيمان ينس ذڨ ؤستف غر وسوير ن تغلامين يلان بڕا ن تمناضث نوميهي, ريف نترباعث ثاجنانت ذ تمضريث ثادالانت ن لقبايل.

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 15:57
ثاشيرضارث/ثامغونت 1 ن موبيليس: إيلمزيين قسنطينة مازاليت ذڨ ثقاشوشث, ثذوكلي ن لزاير ثزڨل إيسوي
  يفّغ-د أس ن: سّبت, 10 فورار 2018 15:29     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 547 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article