Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاشيرفوڨث ن تفثيسث: 16 ن تغلامين اي يتكان ذڨ ثالغوغا ثاغلناوث ذڨ ژلفانة (ثاغرذايث)

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 26 دوجمبر 2017 10:53     تاڨايت : أدّال     غران-ت 335 ن تيكّال

ثاغرذايث – 16 ن تغلامين (ن سين نيماريرن), سڨ 1 ن تويلايين, ذ سناث ن تغلامين ثاغلناوين, اي يتكان, اس ن لثنيين, ذڨ ثالغوغا ثاغلناوث ن تشيرفوڨث ن تفثيسث (ثاشيرفوڨث ن يجدي) ايلا  د يتيلين ذڨ  أوحمام ن ژلفانة (70 ن ييكيلوميترن ذڨ وڨموض ن تغرذايث).

ثالغوغا اكي ثلاد س وزوور ن تفيديڕاليث ثازايريث ن تشيرفوڨث يرنو ثلاد, غف لحساب ن يمسودسن ينس, ذ تاڨنيت إيوسمال ن وادال اكي ذڨ  أونژروف ذ وسنڨمو ن واساغن ن تاميدوا ڨار ييلمژيين ايد يتكان سڨ ثمناضين يمڨاراذن ن تمورث.

يزمر ذاغ تيعاذ اكي ادالان اذ يتكي ذڨ وسدوقس ن تمريث ثاڨنسيث ذ وسكان ن تڨمي ثاذلسانت, ثاوناضانت ذ تمزرويانت ن تمناضث اكي ووغور ايد تاسن اطاس ن يينرزافن اكن اذ شوشفن ذڨ  وحمام ينس, غف واكن ايد نان إيذوبا إيديڨانن ن ژلفانة.

 

ثاشيرفوڨث ن تفثيسث: 16 ن تغلامين اي يتكان ذڨ ثالغوغا ثاغلناوث ذڨ ژلفانة (ثاغرذايث)
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 26 دوجمبر 2017 10:53     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 335 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article