Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- إكشفد تيذوكلا تازايريت ن تشيرضارت (فاف)، أسا لحد ذڨ سميل ؤنصيب، بلي لانت سضيس ستة ن لحالاث يتواوكذن ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19) ذي تغلامت تاغلناوت قل ن 20 يسڨاسن، يلان ذي تانانت ؤسوجذ ذي سيدي موسى (لزاير).
زيوريخ- تولي تغلامت تاغلناوت تازايريت ن تشيرضارت س سموس (5) ن يلماسن ذڨ ؤسورتي أثرارا ن تذوكلا أڨراغلانت ن تشيرضار، اما أذي يلي يولي غر ؤسرتاتو ويس 30 أڨراغلان، ذڨ ؤسورتي ؤزيڨ ن وايور ن كتوبر يتازالن يلان تسلغوت تذزكلا تاڨراغلانت أسا لخميس ذڨ سميل نس ؤنصيب ذي تزطا ن لانترنت، يلان تقيم ذيس تغلامت ن بلجيكا ذڨ إخف ؤسرتاتو.
غليزان- إوكذد ؤنغلاف ن لغروز ذ وادال سيد علي خالدي أسا تلاثا سي غليزان بلي أسنفار ؤشڨر ن تمنضاوت يتواعرضن غر تسفرانت ذڨ ؤمنزو ن زمبر ئيد يوسين ذ "أسرسي ن تيخسي ذ لبغي ن وغرف ذڨ ؤبدل ذ ؤسمضرن".
كلاڨنفورت-تاغلامت تازايريت ن تشرضارت تسواض أذ توغال غر تمزيزلت أشكو تربح تاغلامت تانيجيرت س ؤڨموض ن 1 غر 0 (أحريش أمزوارو 1-0)، ذڨ ييوث ن تمليليث ن ؤقصر يوراران أس ن ؤسيمواس (لجمعة) ذڨ ذي ببوررثريسي ستاديوم.
لژاير ثمناغث – يناد أوسلغماي اغلناو جمال بلماضي ذاكن افران اي يفرن ن نيجيريا ذ ميكسيك ذڨ ثمليلييين ثيميدوانين ارا د ييلين دڨ توبڕ يلاد إيمي وي ذ يفناثن ن ثغارا يرنو ايا ذ اين ارا ت يجن اذ يدو غار سدات.
لزاير تامانغت- أ ؤشن أسنال ن تنكري ن تلغوغا ن تمغونت تامزواروت (تاسمهويت 2020- 2021) أس ن 28 ونبر ئيد يوسين زاث ن ما تلا عتسنت زيك ذڨ 20 سڨ ؤيور ذينواي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لحد سغر تاناريت تافيديراليت ن تيذوكلا تازايريت نتشيرضات (فاف).
وهران- قربن إماهيلن ن تسامسكلت ن توڨا (لحشيش) ن ونار وهران أثرار يلان يترافاذ 40.000 يسغسمين، اذ ميرين نيغ أذ كفان زاث ن ما تموكساس تيزيزوث نس ذڨ سمانات أيا إنڨورا، ماني ئيد يزعا س ووذم يكمل تيزيزوث نس، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا لخميس سغر فريد بوساعد، انمهال يتواكلفن س ومسال ن ونار أيا.
لزاير تامانغت- يسلوي ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون أسا لثنين، تيغيميت ؤماهيل إحضريت ؤنغلاف امزوارو، أكذ ؤنغلاف لغروز ذ ودال ذ تامارايت ؤواناك غر ؤنغلاف ن لغروز ذ ودال يتواكلفن س ودال ن نخبث أكذ ؤسلواي ن تسميلت أؤلومبيث أزايريت، تقن غر تمسالت اماتوت ن وڨزوم وادال، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ؤلغو ن تسلويت.
أدرار- إوكذد ؤنغلاف ن لغروز ذ ودال ماس علي خالدي، أسا سبث سي تغيوانت ن رڨان (150 كلم غر أنزلو ن أدرار) غف تضوليت ؤحبر ن تنزدوغين أنادلين ذ ؤرافق ن لمبادراث ن تيذوكليوين.

ثالغوغا: تالسناس اسقعذ إي ونارير ن 20 غوشت

الجمعة, 25 أيلول/سبتمبر 2020 18:11
لژاير ثمناغث – تالسن اس اسقعد نونارير ن 20 غوشت 1955 دڨ لزاير ثمناغث, يرنو ايا اذ ديحاز ثيخامين نوسنفل, ثيصدارين ن ييمسهاناين, انرار ذوسفاو إي لمند نوسوجذ نس إي ثسمهويث ثاشيرضارانت ايد يتدون.
Banniere interieur Article