Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – ثربح ثغلامت ثاغلناوث ثازايريث نوبادمينتون ثالغوغا ن تفريقث ذڨ أوستف اماثو (اثراسان) س 4 ن تزالغيوين (سناث ن وورغ, ييوث ن وژرف ذ ييوث ن وبڕونز) ذڨ ثاڨارا ن تالغوغا اكي اس ن لحد ثامديث, ذڨ ثزغا ن حرشة-حسان (لزاير ثمناغث).
لژاير ثمناغث – يووض لعفو ن ڕبي أومورار اقبور ذ وسلغماي ن تغلامت ثاغلناوث نوتينيس, عبد السلام محمودي اي يتواسنن س ييسم ن « ومغار », يرنو يلاد وايا ذڨ ييض ن واس ن لجمعا ذ سبث ذڨ لزاير, غر 83 ن ييسڨاسن غف واكن ايدنان ويذ ايسيتيلين إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير. محمودي يفروريد اشحال ن ييسڨاسن ذڨ ونرار نوتينيس ازايري, يرنو يلا ذ اڨنساس س وازال ينس ن لزاير ذڨ واشحال ن تذيانين ثيڨراغلانين, ڨاراسنت ؤرارن إيڨراكالن ذ تاقبوشث ن دافيس. يوفرارد لاذغا ذڨ وورارن إيڨراكالن ن 1975 ايديلان ذڨ لزاير, ميد يربح ثازالغي ن وبڕونز ذڨ وورار احرفي. إيلولد ؤمڕحوم ذڨ ثاڨارا ن دوجمبڕ ن 1935 ذڨ قسنطينة يرنو يوذف غار أوماضال نوتينيس غر 7 ن ييسڨاسن. يلا د انادام ن تاكورث ذڨ ثاليث ن تهرسا يرنو, إيمير ني, يلا يتورار اتينيس س ثوفرا.
لژاير ثمناغث – اذ تورار ثغلامت ثازايريث ن تشيرضارث ن داو 21 ن ييسڨاسن ثيمليليث ثاميذوانت مڨال ثغلامت ثاغلناوث ن فلسطين اس ن 27 فوڕاڕ ذڨ أوسارير ن 5 يوليو (لزاير ثمناغث), غف واكن ايدثنا, اس ن لاڕبعا, ثفيديڕاليث ثازايريث ن تشيرضارث.
 سعيدة – يناد ؤنغلاف ن تمضريث ذ وادال, الهادي ولد علي, ذڨ ثرزي ينس غف سعيدة, اس ن سبث, ذاكن ينقس ومضان ن يينادالن اي يسقذاشن إيسجهادن ذڨ 5 ن ييسڨاسن اكي إينڨورا.
تيهرت – يناد ؤنغلاف ن تمضريث ذ وادال, الهادي ولد علي, اس ن لحد ذڨ تيهرت, ذاكن اذ ديلينت ثمليلييين نوسميودس ذ ييمڨيين يمڨاراذن إي وسمال ذ وضفار ن وادالن ن تناكا.
ثيڨمي ثاملالت – ثربحد ثغلامت ثازايريث ن وسناسغل (إيلمژيين ذ تذغرث) 12 ن تزالغيوين (4 ن وورغ, 3 ن وژرف ذ 5 ن وبڕونز) ذڨ ثالغوغا ن تفريقص ن وسناسغل ذڨ ومننيض اي يفوكن اس ن سبث ذڨ ثڨمي ثاملالت, ذڨ مڕوك.
 لژاير ثمناغث – ثامضريث ثادالانت ن لقبايل, اي يربحن ثالغوغا ن لزاير 14 ن تيكال, ثقل ذڨ ثڨنيت إيوعڕن ايدڨ اي ثزمر اذ تغلي غر ثمغونت ثيس سناث لاذغا إيمي اي لا ثتكميل ثخصر ثيمليلييين. اس ن سبث, ذ تيكلت ثيس 12 ايدڨ ارا ثورار ثيمليليث وار ربح, إيمي اي ثفوك ثيمليليث نيس ذ نصر حسين داي س 1 غر 1 ذڨ أوكاثار ن واس ن 19 ن وورار ذڨ أوكاثار ن تلغوغا ن ثمغونت 1 ن تشيرضارث.
لزاير ثمناغث – أولا ما ترباعث قسنطينة ثفوك ثيمليليث ينس ذوسم لحڕاش س 0 غر 0 اس ن لجمعة ذڨ ؤكاثار ن واس ويس 19 ن ثالغوغا ن تمغونت 1 ن تشيرضارث, ماشا مازاليئت ذ تامزواروث ذڨ ؤستف, ذڨ واكوذ ايدڨ پارادو ثرنا أوسم البليدة ذڨ ونرار ن تنڨاروث اكي, ما ذوسم لزاير ثرنات ثذوكلي بلعباس ذڨ بولوغين س 2 غر 1.
لژاير ثمناغث – ذ شريف ملال اي يقلن, اس ن لاڕبعا, ذ اسلواي اماينو ن ترباعث ن لقبايل ذفير ما يلاد وڨراو اماثو افرانان ن تغلامت اكي ذڨ ثيزي وزو, يرنو, س وايا, ذ نتا ارا ديخلفن شريف حناشي اي يستاخر وسقامو ن تذبلت ن تغلامت اكي ذڨ غوشت ن 2017.
القاهرة – ثربحد ثغلامت ثازايريث ن تلڨيمت (إيقشيشن, ثاڨايث ن ييلمژيين) 9 ن تزالغيوين (2 ن وورغ, 3 ن وژرف ذ 4 نوبڕونز) ذڨ ثالغوغا ثاعڕابث اي يفوكن اس ن لثنيين دڨ ؤسوديس ؤليمپي ن ال-مادي دڨ لقاهيرا (ماصر).
Banniere interieur Article