Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاجميلت إي نواڕة ذڨ لزاير ثمناغث

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:30     تاڨايت : إدلس     غران-ت 71 ن تيكّال
ثاجميلت إي نواڕة ذڨ لزاير ثمناغث

لژاير ثمناغث – راناس ثاجميلت اس ن سبث, ذڨ لزاير ثمناغث, إي تشنايث نواڕة, ييوث سڨ ثوغاش ثيمقرانين نوژاوان ازايري س ثنفاليث ثاقبايليث, يرنو يلاد وايا س وزوور ن تيذوكلا ثاژورانت ذ تذلسانت نوماڨيم ويس 3 س وحضاڕ ن واطاس ن مدن.

أوساند اطاس ن لغاشي غر أومزڨون اغلناو ن محي الدين-باشطارزي اكن اذ رن ثاجميلت إي ثمطوث اكي إيديجان إيسم ينس ذڨ أوژاوان ازايري ن ييسڨاسن ن 1960 اما س ثغارا ثزلاثين ينس نغ ثين ن شنا ينس.

مي د ثوذف نوارة غار ثزغا, يموڨريت وڨذوذ س ييبدي يرنو ثزڨر ثازغا س ثييثا ن طبل ذ لغيضا نوژاوان افولكلوڕان اقبايلي, ساكين ثولي غر وڨني غر ييذيس ن تزفانت شافية بودراع.

 

ثاجميلت إي نواڕة ذڨ لزاير ثمناغث
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 مغرس 2018 12:30     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 71 ن تيكّال   بضو