Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاژريڨث ثيس 16 ن تفاسكا نوسارو امازيغ : "اسالاي" ذافثراو غف أوسالاي أوسليڨ ن وانساين

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 فورار 2018 15:25     تاڨايت : إدلس     غران-ت 193 ن تيكّال
ثاژريڨث ثيس 16 ن تفاسكا نوسارو امازيغ : "اسالاي" ذافثراو غف أوسالاي أوسليڨ ن وانساين

ثيژي وژو – "اسالاي", ذ افثراو غف ثژوريين ن ثذلڨت, ن وانساين اك ذ ثوذرث ن يالاس ذڨ ذڨ ثادارث ن ييزواون ذڨ ثازوارا ن لقرن ويس خمسة, يسنكد تيد إي ييمسهاناين, اس ن وارام (تلاثا) ذڨ ثيزي وزو, أومسضرو س جمال باشا.

يسعا ييوث ن ثنزاڨث ن 52 من (تميكين), افثراو اكي سنژرنتيد ذڨ ثژريڨث ثيس 16 ن تفاسكا ثاغلناوث نوسارو امازيغ إيلا ديضرون ذڨ وخام ن يذلس مولود معمري سڨ سبث يزرين.

اسارو اكي يرزا ييون ن ومدان إيسم ينس احمد شعلال, ذ ييون ن وادم يتواسنن ذڨ تمورث ن يقبايليين, ذ الكنساي ن تغاوسيوين ثيژورانين ثيقبورين اك ذ ييجقذورن ن زيك ني يلان أوڨار ن لقرن ذڨ لعمر نسن إيد يسڨرو ساخام ينس كرا ثكا ثوذرث ينس.

 

 

ثاژريڨث ثيس 16 ن تفاسكا نوسارو امازيغ : "اسالاي" ذافثراو غف أوسالاي أوسليڨ ن وانساين
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 27 فورار 2018 15:25     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 193 ن تيكّال   بضو