Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثافاسكا نوسارو امازيغ : إيژوران ن ييزلوان, ذ ييون نوسفرو غف شنا انسايان ن تمژابث

  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 فورار 2018 15:52     تاڨايت : إدلس     غران-ت 97 ن تيكّال
ثافاسكا نوسارو امازيغ : إيژوران ن ييزلوان, ذ ييون نوسفرو غف شنا انسايان ن تمژابث

ثيژي وژو – ‘’إيژوران ن ييزلوان’, ذ ييون نوفثراو يتكين ذڨ ثمسيزلت نوزمور ن وورغ ن تفاسكا ثاذلسانت ثاغلناوث ثاسڨاسانت نوسارو امازيغ  يلدين اس ن سبث ذڨ ثيزي وزو, نومسضرو إيلمژي حمو أوجانة, ذ ييون نوسفرو غف شنا انسايان ن تمژابث.

اسارو اكي يلان ييوث ن تنزاڨث ن 26 ن ثميكين س ثومژابث سودوزول س ثعرابث, سنژرنتيد اس ن واشر (لحد) ذڨ وخام ن ييذلس مولود اث معمر ن ثيزي وزو ذڨ واس امزوارو ن تمسيزلت, يولسد إيومزروي ن شنا ن يال اس ن ييمزداغ ن تمژابث, سڨ واس مي إيارا ديلال أولوفان, اذ قابلن س شنا ارا اس يسيرمن ثاذاوسا اك ذ تنكلويث.

 

يلدي أوسارو اكي س ثلكام ثيوزلانين ن شنا انسايان إيلا دشنون ييرڨازن س ييسلسا إينسايانن, ثيكوال رنوند أولا ذ شضح, إي يسكشمن امسهاناي ذڨ ثڨمي ثاذلسانت ن لجذوذ.

ثافاسكا نوسارو امازيغ : إيژوران ن ييزلوان, ذ ييون نوسفرو غف شنا انسايان ن تمژابث
  يفّغ-د أس ن: لحد, 25 فورار 2018 15:52     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 97 ن تيكّال   بضو