Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثافاسكا ثابريطانيث ن تژوري ن « مواقف » ثڨاد ثاژريڨث إي لزاير

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:52     تاڨايت : إدلس     غران-ت 635 ن تيكّال
ثافاسكا ثابريطانيث ن تژوري ن « مواقف » ثڨاد ثاژريڨث إي لزاير

لندن – ثڨا ثفاسكا ثابريطانيث ن « مواقف », اس ن سبث, ثاژريڨث ذ توزيڨث إي لزاير س واهيل اذلسان, اناژوران ذ وسنثلان ايديسڨرون اس س لكمال ينس يرنو ارمي ذيض, اراو ن ومغيوان ازايري ذ وڨذوذ ن لندن سوماثا.

ذڨ ثزغا ن ريش ميخ, ذڨ وڨموض ن لندن, هياند اهيل ن ييهاناين إيوقدم ن تماڨيث ثازايريث اما س ثولافين, اما س سينيما, امزڨون ذوژاوان.

إيسوي ن تذيانت اكي ذ اقدم ن ووذماون يمڨاراذن ن يذلس ازايري « أور يتواسنن ارا قريب اك » ذڨ ثڨلذا يدوكلن, غف واكن ايدثنا رشيدة العمري, ثيمسبددث ن تفاسكا اكي, إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير.

إيسوي نيضن ن تفاسكا اكي ذ اقدم ن ووذم افريقي ن تماڨيث ثازايريث, غف واكن ايدنا.

 

 

 

ثافاسكا ثابريطانيث ن تژوري ن « مواقف » ثڨاد ثاژريڨث إي لزاير
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:52     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 635 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article