Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أوسان ن « سينيما ن تواث » ذڨ ودرار: اسعدي ن ووڨار ن 20 ن ييفثراون ذ ييسورا إيوزلانن

  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 15:02     تاڨايت : إدلس     غران-ت 613 ن تيكّال
أوسان ن « سينيما ن تواث » ذڨ ودرار: اسعدي ن ووڨار ن 20 ن ييفثراون ذ ييسورا إيوزلانن

ادرار – ؤڨار ن 20 ن ييفثراون ذ ييسورا إيوزلانن ايديعدان ذڨ ووسان ن « سينيما ن توات » ايديلان اس ن سبث ذڨ ثزغا ن سينيما ن افراح ن ودرار.

ثاذيانت اكي ذ ازوور ن وخام ن يذلس ن ودرار يرنو إيسوي ينس ذ اناذي ذوسبغس ن ووژويرن ن سينيما ذڨ ثمناضث اكي ذڨ واين يرزان افارس اسليژران ذوسغنو ن تالونين ن وسعدي ن ييفثراون ن ينفاراسن إيلمژيين, غف واكن ايدنان يمسودسن.

ثيصكيوين ايديعدان ذڨ ثذيانت اكي حوزاند إيسنثال يمڨاراذن ڨاراسن ارامن إميغسن اي ثڨا فڕنسا ذڨ رڨان, ثامسالت ثفلسطينيث, اسلمذ ن لقران ذڨ ودرار, ثامريث ذڨ ثنيري, ثامديزث ثاغرفانت ذ تڨمي نوهليل ن ييڨورارن.

 

 

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 15:58
أوسان ن « سينيما ن تواث » ذڨ ودرار: اسعدي ن ووڨار ن 20 ن ييفثراون ذ ييسورا إيوزلانن
  يفّغ-د أس ن: لحد, 11 فورار 2018 15:02     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 613 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article