Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيزي وزو: اسمال ن تمازيغث يسفك اذ يك غاف أوفارس ارا ديحازن اك إينورار (امياڨر)

  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 فورار 2018 15:25     تاڨايت : إدلس     غران-ت 567 ن تيكّال
ثيزي وزو: اسمال ن تمازيغث يسفك اذ يك غاف أوفارس ارا ديحازن اك  إينورار (امياڨر)

ثيژي وژو – اسمال ذوسنڨمو ن تمازيغث ذاين اي يسفكن اذ يك  غف أوفارس ارا ديحازن اك إينورار, غف واكن ايدنان, اس  ن تلاثا ذڨ ثيزي وزو, اك  إيمتكيين ذڨ ييون ن ومياڨر اي ثسودس ثمهلا ثاديڨانت ن يذلس إيوسفوڨل نومولي ويس سين نوسنصب ن توثلايث اكي.

حسن هلوان, سعيد شماخ (ذيسلماذن ذڨ ثسداويث ن مولود معمري) ذ حميد بايلك (امسنزيك) ڨرند ثاماوث ذاكن اسمنضو ن تمازيغث ذ توثلايث ثاغلناوث ذڨ 2002, اسمنضو ينس ذ تونصيبث ذڨ 2016 ذوسيذف ينس غار ؤغرباز ذڨ 1995 ذيكسابن إيمقرانن ايسيفكان لجهد ذاسرثان إي ثوثلايث اكي.

ذ اشو كان, إيغثاسن نوسلواي ن تڨذوذا, ماس  عبد العزيز بوتفليقة, يسفك اذ ديدو ييذسن ذاغ ؤفارس ذ انژاو س ثوثلايث اكي. 

افارس اكي إيلمند ن وسمال ن تمازيغت يس فك اد د ئحاز اك  ئنورار, ڨار اسن تاسكلا, تاژوري د توس نا. طوتلايت ا يس فك داغ اد تادف غر تسناتويلين تيماينوتين ن ؤس لغو د تغوالت يرنو يس فك اد يس يوض داغ وايا غر وزراو ن كرا ن تنڨوا س تمازيغت ام تليكتڕؤنيت د تدامسا ئ لمند ن ؤس جهد ن ومكان ن توتلايت ا, غف واك ن اي د ين ا ماس  شهماكه اي د ئوك دن داك ن اژاير ن توتلايت تونصيبت د اين اي اس يفكان ازال ئ توتلايت ا يرنو اد اس يضمن اسمال د ؤن رني.

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 10:57
ثيزي وزو: اسمال ن تمازيغث يسفك اذ يك غاف أوفارس ارا ديحازن اك إينورار (امياڨر)
  يفّغ-د أس ن: لاربعا, 07 فورار 2018 15:25     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 567 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article