Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيزي وزو: امياڨر غف ومساكا ذوفارس اسكلان ذ ووسنان س ثمازيغث تلاثا ذ لاڕبعا

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 فورار 2018 14:53     تاڨايت : إدلس     غران-ت 527 ن تيكّال
ثيزي وزو: امياڨر غف ومساكا ذوفارس اسكلان ذ ووسنان س ثمازيغث تلاثا ذ لاڕبعا

ثيژي وژو – اذ ثسودس ثمهلا ن يذلس ن تيزي وزو, أوسان ن تلاثا ذ لاڕبعا, اميواڨر غف ومساكا ذوفارس اسكلان ذ ووسنان س توثلايث ثمازيغث أوسفوڨل نومولي ويس سين نوسنصب ن توثلايث اكي ثاغلناوث, غف واكن ايدثنا ثمهلا اكي اس ن لثنيين.

سموسث ن تويلايت (وهڕان, ثباتنت, بڨايث, تيپازة ذ توبيرت) ارا يحضڕن ذڨ ثيزي وزو إيوتكي ذڨ ثزيكنت ن يذليسن ارا دييلين إيلمند ن وسفوڨل اكي ارا سودسن ذڨ ثمكارضيث ثاڨجذانت ن تغوري ثاناڨذوذث غف لحساب ن واهيل ايدثسوفغ ثمهلا ن يذلس ن تيزي وزو. 

اذ تكينت ذاغ ثسودا ن وسمال ن تمازيغث, ڨاراسنت اسقامو ؤنيڨ إي ثيموزغا, اماس اغلناو ن ييناذيين إيزارمزرويانن ذ يسنمدانانن, اماس اغلناو اسنسڨمان ذوسنيلسان إيوسلمذ ن تمازيغث, يخامن ن تژريڨين ذ تسداويث ن مولود-معمري ن تيزي وزو, غف واكن ايدنا ثمهلا اكي.

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 10:57
ثيزي وزو: امياڨر غف ومساكا ذوفارس اسكلان ذ ووسنان س ثمازيغث تلاثا ذ لاڕبعا
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 06 فورار 2018 14:53     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 527 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article