Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهڕان: ثاژيرين ن ڨار 15 ذ 20 ن ييسڨاسن ن تكورموت ذڨ ييوث ن تمسالت نوستي ن تهيوفين

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 08 ينّاير 2018 12:39     تاڨايت : إدلس     غران-ت 439 ن تيكّال

وهڕان – ثنطق ذ تنفروث ثاجريمانت ن وهڕان, اس ن لحد, س ثاژيرث ن 20 ن ييسڨاسن ن تكورموث ذ 15 ن ييسڨاسن مڨال 3 ن يمدانن اي يتكان ذڨ ييوث ن تمسالت نوستي نوطون ن لكيف.

ذڨ ثبذي ايد يلان اس ن لحد, يسوثر ذ ووكيل ن تڨذوذا ثاژيرث ن تكورموت س ثغزف ن تمدورث مڨال أومتهوم اڨجذان ذ 20 ن ييسڨاسن ن تكورموت مڨال سين ني ن ييمتهومن نيضن يلان ذيمكافوسن ينس.

ثامسالت اكي ثبذا ذاس ن 24 طوبڕ 2014. ميد وضنت ثلغسا غف ثوفرا ن تسمكثا مغرن ن تهيوفين ذڨ ييون نوسداري ذڨ ولاد مايدة (ثاويلايت ن تلمسان), زذاث ثليسا ڨار لزاير ذ مڕوك, ثدا ثمسثلا غر ومكان ني يرنو ثطف ذڨ قريب أطون ن لكيف يتواسكرن.

 

 

وهڕان: ثاژيرين ن ڨار 15 ذ 20 ن ييسڨاسن ن تكورموت ذڨ ييوث ن تمسالت نوستي ن تهيوفين
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 08 ينّاير 2018 12:39     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 439 ن تيكّال   بضو