Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لژاير ثمناغث – ثودسا ثاغلناوث ن ييزرفان نومسكار (أوندا) نرنان ييرموذن ينس ذڨ أوسڨاس 2017, ثسكلس انكشوم ن ربح ارا ثفرق إي ييناژورن اك ذ ييسنفارن نوسغنو, إيدينا اس ن لثنيين ذڨ لزاير ثمناغث أونمهال اماثو ن ثودسا.
مستغانم – إيمالاس اذلسان نومزڨون ن تويلايت ن بڨايث يلدي اس ن لحد ذڨ أومزڨو امناضان "جيلالي بن عبد الحليم" ن مستغانم, ثمناغث نومزڨون 2017’.
پاريس – 60 ن ييسڨاسن ايا سڨ واسمي ايد يوغواس ؤنغماس مشهوڕن, هنري علاڨ, اكن اذ ديسومل, ذڨ وذليس ينس, « ثوترا », اعتب اي ثلا ثسعداييث ثرذسا ثافڕانسيث غف إيزايريين ذڨ ومڨارو ن وسللي اغلناو.
تلمسان – سودسن ذڨ لقصر ن ييذلس يوين إيسم ينس ذڨ تلمسان, اس ن لجمعا ذڨ, ييوث ن تمديث ذ تاجميلت إيومرحوم عبد الكريم دالي (1914/1978) إيلمند نومولي ويس 40 ن تمتانت ينس.
وهڕان – إيوكذد شيخ محمد راتيب نابولسي, يلان ذاماسلاض ذڨ ثمغونت ن ييماسانن ن سوريا, اس ن سبث ذڨ وهڕان, غف ثيخوثرث ن لجهد يبنون إيلمند ن لبني ن تمتي ذونڨمو ينس.
مدية – يكفا أوسيناريو ن ييون نوسارو غف ثيكلي نوغناس اك ذ ثمتانت نومنزاض ن تويلايت ثيس يغ ثانمزرويانت اكولونال سي محمد بوڨرة , إيدينا اس ن لخميس إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير صادق بخوش, ذ امسكار ن وضريس غف أوكولونال لطفي ت مصطفى بن بولعيد.
مونتر يال (كندا) - اسارو "امنغي ن لزاير ثمناغث", ن جيلو پونتيكورفو, اذ يتواعدي, اس ن لجمعا ديتدون ذي مونتريال (كندا), سغوڕ اخام اكندي نورمان بتهون.
لژاير ثمناغث – يناد ومسنميذي محمد لعيد راتيمة, اس ن لاڕبعا ذڨ لدزاير طامانغت, ذاكن ثوثلايث ثاعڕابث ثسعا صيفاث ثيسنمسلانين, ثيسداسانين ذ تغانيبانين ارا تيجن اذ ثسبلع يرنو اذ دثحاز اك ثوسنيوين.
لژاير ثمناغث - اسقامو ؤنيڨ ن تيموزغا اذ يسودس إيمالاس إيديتدون ذڨ ثمنغاسث ييون ن ومياڨر غر ييژوران, تينضا اك ذوسلمذ ن تمازيغث إيلمند ن وسفوڨل ن واس اڨراغلان ن توثلايث ن تيمات إيد يغلين اسڨاس اكي اك ذوسنصب ن يناير, ذ تامغرا ثاغلناوث ذ اس نوسڨونفو يتواخلصن, غف واكن إيديرس ذڨ واهيل إيديفكا اس ن لاربعا وسقامو أونيڨ ن تيموزغا.
لندن – ثڨا ثفاسكا ثابريطانيث ن « مواقف », اس ن سبث, ثاژريڨث ذ توزيڨث إي لزاير س واهيل اذلسان, اناژوران ذ وسنثلان ايديسڨرون اس س لكمال ينس يرنو ارمي ذيض, اراو ن ومغيوان ازايري ذ وڨذوذ ن لندن سوماثا.
Banniere interieur Article