Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة – ثتواقدمد ثمزڨونت ن « انژار ذ بوغنجة », اس نوسيدياس ثامديث, ذڨ ومڕاح ن ثنازنت ثالماسث يلان سذاث أومزڨون امناضان ن محمد-طاهر-فرڨاني, ذڨ قسنطينة, يرنو يس اي عاوزن يقسنطينيين اي ينومن تنجماعن س يخامن زيك, أولا ذڨ أونبذو.
وهران – اسقامو اژوران نومزڨون امناضان ن وهران "عبد القادر علولة" اذ يقبل سموس ن ييفارسن إيماينوثن اكن اذ ثنيشير ذڨ وزڨن ويس سين نوسڨاس إيدڨ نلا, إيديشار أونمهال ن ثمصوكث اكي.
لژاير ثمناغث – اذ دثيلي ثمسريث ثيس 7 نوسناوان ذومزراو ازايري أوسان ن 14 ذ 15 يوليو ذڨ أوڨميو ن يذلس ن مفدي-ژكرياء (لزاير ثمناغث) س ومساذغ ذ ثمسريث نوسيلغ أمساذور, غاف واكن ايدنان يمسودسن ن تذيانت اكي اس نوسيمواس (الجمعة).
قسنطينة – سوفغنتد ثژريڨين ن ميديا-پلوس ن قسنطينة, إيلمند نومولي ويس 56 نوزاروڨ, اذليس ن “هاجرة: ثينيڨرث ن امزيان ذ واين يلان اكين…”, ذاذليس يلان ذ تاڨا غاف أوعتب افڕنسي ذڨ لزاير, يرنو ذ كلير موس-كوبو إي ثيد يوران.
لژاير ثمناغث – ثبذاد ثمهلت نوسذڨر ن يذليسن غاف ثمكارضييين ن لزاير س ووذم ازامولان اس نوسيناس (تلاثا) ذڨ لزاير يرنو ذ انغلاف ن ييذلس, عزالدين ميهوبي, إيتيشارن س ثوكشي ن ثسمكثا ن يذليسن إي ثمكارضييين ن تمناضث ثالماسث ن تمورث.
لژاير ثمناغث – ذيهاناين إيد فارسنت مراو ذ سموس ن ثكرا ثيسداوانين إيد سيهلن اكن اذ ميزوارن ذڨ ثافاسكا ثاغلناوث ثيس 13 نومزڨون اسداوان, ارا ديضرون سڨ واس ن 26 يونيو غار 1 يوليو ذڨ سطيف, إيدنان يمسودسن.
ثمناغث – ثفغد ييوث ن تسندوقث ن 3 ن ثصكيوين ن مولود معمري ايد يتواسوقلن غار ثمازيغث يرنو ثبذا ثتنوزو ذڨ واك ثيمكارضييين ن تغوري ثاناڨذوذث, غاف واكن ايدينا, اس نوسيدياس (سبث), وسقامو أونيڨ إي ثيموزغا, ذڨ ييون ن والغو.
ثباتنت – انغلاف ن يذلس, عز الدين ميهوبي يناد ثامديث ن واس ن سبت سڨ ثباتنت ذاكن ‘’اغليف ينس لا يتماهال اكن اذ يڨ ييون نوكاثار ازرفان ارا يضمنن ييوث ن توذرث ثوغثيث إي يناژورن’.
ثيبسكرث – انغلاف ن يذلس, عز الدين ميهوبي يناد اس ن سبث ثامديث ذڨ ثبسكرث ذاكن لا بنون إيمير اكي سموس (05) ن ييمزڨونن ارا يسجهدن ارموذ امزڨونان ذڨ ثسكالا ثاغلناوث.
سكيكدة – اذ دييلي ييون نوساراڨ اڨراغلان غاف أوڨليذ أنوميدي سيفاكس (202-250 أوقبل سيدنا عيسى) ذڨ شتمبڕ ذڨ عين تيموشنت, غاف واكن ايدينا, اس نوساماس (لحد) ذڨ سكيكدة, أومارو اماثو ن وسقامو أونيڨ إي ثيموزغا, سي الهاشمي عصاد.
Banniere interieur Article