Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيبسث : زيرڨند ثامليلت ن ييميدياثن ذڨ أوموسو ن ييبديلن إينمتيين اك ذيذامسانن (إيمتكيين)

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:36     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 113 ن تيكّال
ثيبسث : زيرڨند ثامليلت ن ييميدياثن ذڨ أوموسو ن ييبديلن إينمتيين اك ذيذامسانن (إيمتكيين)

ثيبسث – إيمتكيين ذڨ وسوير اغلناو ويس سموس ن تلغوث اك ذ تغوالت يلدي ذڨ ثيبسث ساثن غف ثمليلت ثيمڨرزث ن ييميدياثن ذڨ أوموسو ن ييبديلن إينمتيين اك ذيذامسانن ذڨ لزاير.

ثامليلت ن ييميدياثن ذڨ واين يرزان اسڨمي انمتي, اك ذوسيلغ ن تموغلي ثاناڨذوذث مسلاين فلاسن اس ن واهاد (لثنيين) ييمتكيين ذڨ ومييڨر اكي إي فورصن اكن اذ سنفلين الالن ارا ڨن اكن اذ زمرن يميدياثن اذ ضفرن ذوسنزوي ن ييوژلا إينمتيين ذيذامسانن ن تمورث.

ازال ن سديس ن تمروين ن ييناڨماين سڨ 15 ن ثسداوييين إيدڨ ثلا ثين ن الواد سوف, ثين ن قسنطينة, سعيدة, جيجل, ثيبسكر اك ذ واذرار, تكانت ذڨ ومييڨر اكي أوسنان إيد يسودس أوڨزذو ن تلغوث اك ذ تغوالت ن تسداويث العربي التبسي اك ذونارم ن تزراوين ن ييمدانن اك ذ تسكلانين.

 

 

 

ثيبسث : زيرڨند ثامليلت ن ييميدياثن ذڨ أوموسو ن ييبديلن إينمتيين اك ذيذامسانن (إيمتكيين)
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:36     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 113 ن تيكّال   بضو