Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

20 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين إي وسڨاس إي وسيژرف ن واهيلن ن تڨمي يزوارن (اماساي)

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:22     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 107 ن تيكّال
20 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين إي وسڨاس إي وسيژرف ن واهيلن ن تڨمي يزوارن (اماساي)

سكيكدة – يفكا أوناباض ييوث ن تجلابث ن 20 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين, سڨ أوسڨاس ن 2018 غر 2023, إي وسيژرف ن واهيلن ن تڨمي يزوارن, إيدينا اس ن واريم (لثنيين) ذڨ سكيكدة أوماراي اماثو ن وغليف نوسلمذ أونيڨ اك ذ تڨمي ثوسنانت, محمد صلاح الدين صديقي.

يمسلايد مي يلدي ؤماهيل ن تسملت منوالا ثاڨزومانت ثامغلالت ن تڨمي ثوسنانت اك ذ وسنفلي اسناثويلان, إيد سودسن ذڨ ثسداويث ن 20 غوشت 1955, يسديد ماس صديقي ذاكن ثاذريمت اكي, قبل اكا ورجين دثكا نيڨ ن 5 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين, اذاغ ثفك ثاڨنيت اكن اذ نسلهو أوڨار ثاڨمي ثوسنانت اك ذوسدو ن ييسنفارن ن تڨمي إيذامسانن اك ذ يينمتيين, اك ذوسيژرف ن يينارمن أوفرينن اك ذوسنفلي اسناثويلان.

‘’اذريم اكي اذ يروح غر ثڨمي ثوسنانت, غار أوسنفلي اسناثويلان, غار أوسفار, غار أوسغنو ن تڕميسين ارا يتماهالن ذڨ ثاغوالت ن تڨمي ثوسنانت اك ذوسيژرف ن واهيلن إيغلناون ن تڨمي ذڨ ثاغوالت ن تژورث إيد يتوغالن, ثاغليسث ن تڨلا, ثاذاوسا’, إيدينا إي ثنڨا ن ييسالان ن لزاير مختار سلامي, ذانمهال نوسنفلي اسناثويلان اك ذوسفار ذڨ وغليف نوسلمذ أونيڨ اك ذ تڨمي سوسنانت.

20 ن ييمليارن ن ييدينارن إيزايريين إي وسڨاس إي وسيژرف ن واهيلن ن تڨمي يزوارن (اماساي)
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:22     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 107 ن تيكّال   بضو