Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أوڨار ن 2.300 ن تجڕا ن تبوزواغث ذڨ 13 ن تويلايين, 5 اي يموثن – اماساي

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:58     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 108 ن تيكّال
أوڨار  ن 2.300 ن تجڕا ن تبوزواغث ذڨ 13 ن تويلايين, 5 اي يموثن – اماساي

لژاير ثمناغث – سوجمال, 2.317 ن تجڕا ن تبوزواغث ايد يتواحسبن ذڨ 13 ن تويلايين ن تمورث, 1.047 سڨسن ذڨ واد سوف ذ 797 ذڨ وارڨلة, غف لحساب ن تشراوث ايديڨا, اس ن لحد, وغليف ن تذاوسا, غف واكن ايدينا, اس ن لثنيين ذڨ لزاير ثمناغث, أونمهال نوحزب ن وغليف اكي, جمال فورار.

يرناد ؤماساي اكي ذاكن 5 اي يموثن سڨ واسمي ايديبان واطان اكي اس ن 25 يناير 2018 ذڨ واد سوف.

سوجمال, 4 ن توغذاضين اي يوزن وغليف ن تذاوسا سڨ وايور ن فوڕاڕ غر سناث ني ن تويلايين اي ثحوزا أوڨار ثالوفث, ام واكن اي ثتوازن ثوغذاضث غار إيليزي, يرنو إيخبرد ذاكن 12.000 ن يمدانن أومي ڨان ثاڨزايث ذڨ واد سوف غر ييذيس ن 68.000 ن يمدانن نيضن ذڨ ورڨلة.

يناد أوماساي اكي ذاكن اطان اكي ن تبوزواغث ايديبانن أوسان اكي يكاد سڨ شوال ايد يلان ذڨ ثحملا ن تڨزايث ن مغرس 2017, مي « كوكران » إيماولان اذ ڨن تاڨزايث اكي إي واراو نسن, يرنو يناد ذاكن ألا 45% سڨ ييڨرذان أومي ڨان ثاڨزايث إيمير ني ذڨ واكوذ ايدڨ اغليف يسارم اذ تيڨ إي 95%.

غاف وايا إيد ينا ذاكن ثاغاوسا ام ثاكي ذ تين ايدڨ اي يزمر اذ ديبان واطان يرنو اذ يزرع.

أوڨار ن 2.300 ن تجڕا ن تبوزواغث ذڨ 13 ن تويلايين, 5 اي يموثن – اماساي
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 14:58     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 108 ن تيكّال   بضو