Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثشارد ثڕميسث ن ومساكا ن لزاير ثاغسرث ثامزواروث ن ڕاديو ثومضينت سوسكير ن T-DAB

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:44     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 294 ن تيكّال
ثشارد ثڕميسث ن ومساكا ن لزاير ثاغسرث ثامزواروث ن ڕاديو ثومضينت سوسكير ن T-DAB

لژاير ثمناغث – ثشارد ثڕميسث ن ومساكا انمڨاڨ ن لزاير, ذڨ ثمنثفوسث (لزاير ثمناغث), ثاغسرث ثانرميث ثامزواروث ن ڕاديو ثومضينت سوسكير ن T-DAB, يرنو ثاغسرث اكي اذ تبذو اسڨال اس ن تلاثا إيلمند ن واس انماضال ن ڕاديو, غف واكن ايدثنا ثڕميسث اكي اس ن لثنيين ثامديث ذڨ ييون ن ولغو, ام واكن ايدثرنا ذاكن ثامهلت اكي ذ تيكلت ثامزواروث ايدڨ ارا دثيلي ذڨ لزاير.

« اشيري أونصيب ن تغسرث اكي ثانرميث ن 60 ن ييواطن ذ وين ارا دييلين ذڨ واس انماضال ن ڕاديو » يرنو اذ يتكي ذڨ أوماهيل ن تڕميسث ن ومساكا انمڨاڨ ن لزاير اكن اذ تباض ثاسناثويلت اكي ن تسوثا ثانڨارث, غف واكن ايدينا والغو ن تڕميسث اكي ايديرنان ذاكن إيسوي نوشيري اكي ذ اعدي سڨ ومساكا امثران ن فم غار ڕاديو ثومضينت ثاكالانت".

ثاغسرث اكي اذ تسقذش ثاڨناوث ن T-DAB أي يلان ذ تاسنفلت ثانڨاروث اك ذڨ وسنيڨر ن فم ؤمضين.

 

 

ثشارد ثڕميسث ن ومساكا ن لزاير ثاغسرث ثامزواروث ن ڕاديو ثومضينت سوسكير ن T-DAB
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 فورار 2018 11:44     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 294 ن تيكّال   بضو