Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ماسا فرعون ثغراد اكن اذ يشكض ثاذولي ن تسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت اكن اذ سضرون

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:54     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 670 ن تيكّال
ماسا فرعون ثغراد اكن اذ يشكض ثاذولي ن تسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت اكن اذ سضرون

لژاير ثمناغث – ثانغلافث ن تنازنت, ثليغوالت, ن تسناثويلين اك ذ وومضين, إيمان هدى فرعون, ثزيرڨد, اس ن لثنيين ذڨ لزاير, ذڨ ومياڨر امناضان ن وسنفلي إي ييووناك اعرابن, ذاكن يسفك اذ ييلي ووڨار ن وشكاض ن وسضرو اك ذ ـوسدو ن تذولي ن تسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت اكن اذ نسنغس ثافاثورث ثومضينت اك ذ تيوضين غر ييسوان ن وسنفلي أونزيڨ.

ثيريريث إي وسيرم ن ييغرفان ن تمناضث ذڨ أوسمرس ن ييفشكا إيغد فكانت ثسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت ذ اشقيرو إي يسفك اذ نارو ذڨ ثستراتيجيث ن تمورا ن تمناضت اكن اذ نسضرو إيسوان ن وسنفلي أونزيڨ ، إيدثنا ماسا فرعون ذڨ ييون ن ييناو إيديغرا س ييسم ينس أوماراي اماثو ن وغليف, فؤاد بلقاسم.

 

 

 

 

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 16:02
ماسا فرعون ثغراد اكن اذ يشكض ثاذولي ن تسناثويلين ن تلغوث اك ذ تغوالت اكن اذ سضرون
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:54     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 670 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article