Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انماڨر امناضان غف وسنڨمو تسناثويلين نوسلغو ذڨ ثمورا ثاعڕابين اس ن لثنيين ذڨ لزاير

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:41     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 484 ن تيكّال
انماڨر امناضان غف وسنڨمو تسناثويلين نوسلغو ذڨ ثمورا ثاعڕابين اس ن لثنيين ذڨ لزاير

لژاير ثمناغث – اذ يبذو اساكي ن لثنيين, ذڨ لزاير ثمناغث, ونماڨر امناضان ن وسنڨمو ن تسناثويلين ثيماينوثين نوسلغو ذڨ ثمورا ثاعڕابين, غف واكن ايدينا ييون ن ولغو ن وغليف ن تنازنت.

انماڨر اكي اذ يطف سين ن ووسان يرنو يلاد إيلمند ن وسناس ن تنغثوسين نوساراڨ ايديلان ذڨ بوسان (كوريا ن ونژول) ذڨ 2014 يرنو سوقادر ن يغثاسن اي يتواقبلن ذڨ ؤساراڨ انماضال ن وسنڨمو ن تغوالت ثانمڨاڨت ن بونوس إيرس (ثاڕجنتينت) ذڨ 2017, غف واكن ايديرنا والغو اكي.

ذ تاناريث ثامناضانت ثاعڕابث ذ تذوكلي ثاڨراغلانت ن تغوالت ثانمڨاڨت اي يسودسن انماڨر اكي سوسنثل ن « تسناثويلين نوسلغو ذ تغوالت إيلمند ن يسويين نونڨمو أونزيڨ », يرنو إيسوي ينس اڨجذان ذ اقيم ن ييوهيين إيسنودسانن ايديلان ذڨ 2018-2021 لاذغا ذڨ واين يرزان إيزوورن إيمناضانن اي سعدان ذڨ بونوس إيرس يرنو ويذ تاوناضث, ابدل نونزوي, ثاغوالت ثانمڨاڨت ذڨ ثڨناثين ثوعجيلين, إيريري ن لامان ذ تغليسث ذڨ أوسقذش ن تغوالت ثانمڨاڨت ذ تسناثويلين نوسلغو ذ تغوالت, ثاذريمت ثومضينت, أنترنت ن تغاوسيوين, ثيمدينين ثيمڨزا, اسفار ذ وڕماس.

 

 

آخر تعديل على لتنيين, 12 فورار 2018 15:55
انماڨر امناضان غف وسنڨمو تسناثويلين نوسلغو ذڨ ثمورا ثاعڕابين اس ن لثنيين ذڨ لزاير
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 فورار 2018 15:41     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 484 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article