Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 306 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 57.332 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.7 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 320 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س أونفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 57026 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.7 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 287 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 56.706 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.7 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 9 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لژاير ثمناغث – إيڨر د أوناباض تيغري, اس نوساماس, إي ييغرمانن اكن اذ سوڨثن ثاغضفت يرنو اذ قيمن مسثلالن يرنو عولن اكن اذ ناغن مڨال ثكاغرفث ن ونفافاذ بوقاشوش لاذغا إيمي امضان ن تجڕا ثيماينوثين يرنا دڨ أوماضال.
لزاير تامانغت- سجلن 276 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ونفافاذ بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 56419 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.6 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 263 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ونفافاذ بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 56143 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.6 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 255 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 55.880 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 0.6 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 10 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
لزاير تامانغت- سجلن 273 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ونفافذ بوقاشوش ذي لزاير، 170 لخالات ن شفا، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، واي غف لحساب ن ماتا إييد ينا أسا لجمعة أوموثلاي أونصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن أونفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.
لزاير تامانغت- سجلن 266 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 55.357 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني قل ن تيشت ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.
تباثنت- إدشن ؤنغلاف أمزوارو عبد العزيز جراد، أسا لاربعا أغربازأغلناو أنيجي ن تزوار تيثرارين ذ تمنضاوت ذ تنفليت ؤنزيڨت ذي تسداويت ن ؤمغروس مصطفى ؤبولعيذ "تباثنت2" ذڨ ؤكاتار ن تيزري ؤماهيل ذ وفقاذ يلان إساوات ذي تويلايت ن تباثنت.
Banniere interieur Article