Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ينڨزارن ن لزاير ثمناغث أور ثنسدرامن ارا ارما يبذا لبني نوسوديس ن ومني

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:35     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 97 ن تيكّال
ينڨزارن ن لزاير ثمناغث أور ثنسدرامن ارا ارما يبذا لبني نوسوديس ن ومني

لژاير ثمناغث – ثخبراغد ثويلايت ن لزاير, اس ن تلاثا, ذاكن إينڨزارن اي يلان ذڨ وڨمام رويسو (ذڨ ثدايڕا ن حسين داي) ذڨ لزاير ثمناغث أور ثنسدرامن ارا ارما يبذاد لبني ن ومني (س سناث ن تخامين ينس).

« أولا ما اك اصوكن ايد يزين إي ينڨزارن ن لزاير تواسدرمن اكن اذ ثتوابنو ثسغيمت ثاماينوث ن ومني س سناث ن تخامين ينس, أصوكن ن يينڨزارن” ايد يوسان ذڨ رويسو أور تنسدرامن ارا ارما يبذا لبني, غف واكن ايدثنا ثويلايت.

ازمز نوبدو ن لبني يقنن غار شغل ن ومني س ثخامين ينس ذڨ سناث, غف واكن ايدينا, يرنو يناد ذاكن ذامني إي ذ باب ن واكال ايدڨ ارا يتوابنو أوسوديس اوامني اماينو.

 

ينڨزارن ن لزاير ثمناغث أور ثنسدرامن ارا ارما يبذا لبني نوسوديس ن ومني
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 13 مغرس 2018 15:35     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 97 ن تيكّال   بضو