Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثباتنت: طفن 80 ن تساوييين نوقاريض ن ثاليث ثانوميديث – ثاغليسث ثاغلناوث

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 15:11     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت 101 ن تيكّال
ثباتنت: طفن 80 ن تساوييين نوقاريض ن ثاليث ثانوميديث – ثاغليسث ثاغلناوث

ثباتنت – تضف ثفريقث ثاذامسانت ذ تذريمانت ن تمسولثا ثاغذمانت 80 ن ثشقوفين نوقاريض ن ثاليث ثانوميديث يرنو ثوبژ 4 ن تمدانن اي يتكان ذڨ ثمسالت اكي, غف واكن ايدثنا, اس ن لحد, ثبنيقث ن تغوالت ن تمسولتا اكي.

ثلاد تمهلت اكي ذفير ما وضنتد ثالغا غاف ييون ن ومدان يلان ذڨ ثمدينت ن تباتنت يرنو لانت غورس تساوييين نوقاريض اقبور, ذغا ذ اين اي يجان ثافريقث اكي اذ تڨ ثاسسثانت اكن اذ دثاف امدان اكي ن 37 ن ييسڨاسن.

امدان اكي يتواطف ذڨ ثحانوت ينس مي يلا يتدو اذ يڨ امثاوا انزان ذ ييون ن ومذان ن 29 ن ييسڨاسن, يرنو ثطف ثمسولتا ذاغ ثيساوييين ثيسنزيكانين غورس.

ثباتنت: طفن 80 ن تساوييين نوقاريض ن ثاليث ثانوميديث – ثاغليسث ثاغلناوث
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 12 مغرس 2018 15:11     تاڨايت : تيمناضين     غران-ت : 101 ن تيكّال   بضو